Pražská organizace Pionýra a Junáka (skauti)

zpět na titulní stranu FAMILYWEBU
Pražská organizace Pionýra

6. pionýrská skupina,
Sdružení 1080, Praha 4,

tel.: 241 403 504

email: vodičkam@email.cz

88. pionýrská skupina Česká lvíčata,
Hanusova 23, Praha 4,

email: pension@uakatu.cz

web: www.start98.cz

121. pionýrská skupina BOR,
Jižní IV, Praha 4,

tel.: 605 429 397

email: anna.hrabetova@seznam.cz

web: www.skupinabor.cz

159. pionýrská skupina,
Jeremenkova 20, Praha 4

160. pionýrská skupina Vampoš,
Pujmanové 1545/38, Praha 4,

tel.: 605 254 711 

email: info@vampos.cz

web: www.vampos.cz


Pražská organizace Pionýra je krajským organizačním článkem neziskového občanského sdružení Pionýr. Sdružuje děti, mládež a dospělé Pražany v rámci jejich volnočasových aktivit. V rámci dobrovolné práce a často ve veškerém svém volném čase se tito lidé podílejí na neformální mimoškolní výchově mladých lidí a přípravě pro jejich další aktivní život. Základním smyslem celého tohoto snažení je poskytnout dětem a mladým lidem smysluplné alternativy konzumního nicnedělání, individuální pasivní zábavě, či přímo společensky nebezpečnému chování. Děti a mladí lidé mohou kvalitně využít svůj volný čas a přitom se přímo podílet na vytváření programu pro své vrstevníky či mladší kamarády. Rozvíjejí svou osobnost tak, aby i oni byli v budoucnu prospěšní, v rámci svého působení, pro naší společnost. Pionýr doplňuje tak neformálním způsobem a v kolektivech vrstevníků nejen výchovu školní, ale částečně i rodičovskou, která se v dnešní uspěchané době často omezuje pouze na nutné minimum.V oddílech Pionýra děti poznávají nové kamarády, prožívají stále nová dobrodružství v bezpečí oddílové činnosti a nalézají pozitivní příklady pro svůj život. Získávají řadu praktických dovedností a návyků.

 

YMCA Braník
Pujmanové 880/29, Praha 4 – Podolí

tel.: 222 360 296

email: branik@ymca.cz

web: www.branikymca.cz

YMCA Braník je křesťansky orientované dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí a hlásí se k celosvětovému společenství YMCA sdružení (dále jen YMCA). Jméno YMCA je zkratkou anglického názvu „Young Men´s Christian Association“, jehož českým ekvivalentem je dnes pro YMCA „Křesťanské sdružení mladých lidí“. YMCA je hnutím služby a pomoci. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky života chce přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti. YMCA vznikla jako sdružení mladých mužů. Dnes je otevřena všem: muži a ženy, chlapci a dívky všech ras a národů, vyznání, sociálních skupin a věku tvoří celosvětové společenství YMCA. YMCA Braník plní organizuje společenské aktivity pro děti a mládež, pořádá biblické hodiny a kurzy, vede mladé lidi ke čtení Bible, vytváří zájmové a diskusní kluby, pořádá tábory pro děti a mládež s biblickým, sportovním, vzdělávacím, ekologickým a zábavným programem, pořádá sportovní, turistické, ekologické a kulturní akce a slavnosti, organizuje celoroční pracující oddíly a kluby se skautským i jiným programem. YMCA usiluje o obnovu, zlepšení a upevnění rodiny jako základu zdravé společnosti a předpokladu

dobré výchovy mladých lidí. Organizuje poradenskou a informační službu pro mladé lidi a pomáhá jim při řešení duchovních, pracovních, studijních, sociálních, zdravotních a dalších problémů. YMCA organizuje humanitární a charitativní akce na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Zřizuje školní, humanitární, informační a jiná účelová zařízení obecně prospěšného a neziskového charakteru.

 

Zelený strom – sdružení dětí a mládeže
Choceradská 2953/11, Praha 4 – Záběhlice

mob.: 602 578 027 nebo 604 322 999

email: zeleny-strom@email.cz

Sdružení pořádá letní tábory pro děti na vlastní táborové základně v Jižních Čechách- Bítov u Chýnova. Ubytování v dřevěných stanech s podsadou, stravování ve vojenských stanech, vaření v polní kuchyni.

 

Sdružení Blesk
Antala Staška 455/64, Praha 4 – Krč

mob.: 777 624 456

email: sdruzeniblesk@seznam.cz

web: www.sdruzeniblesk.cz

Sdružení pro volný čas pořádá letní tábory, zimní tábory (lyžařský kurz) a po celý rok víkendové akce pro děti a mládež. V zimě, jakmile napadne sníh, jezdí jeho členové pravidelně o víkendech lyžovat a vozit se na prkně do našich hor. O jarních prázdninách pořádá sdružení týdenní snowboardový a lyžařský výcvik. Učí začátečníky a pokročilejší zdokonalují v technice, aby je lyžování více bavilo a méně bolelo. Na jaře a v létě, se plaví na kanoích nebo na raftech. Spí většinou v kempech ve stanech. Většinou si vaří na ohni. Učí základům vodáctví. O prázdninách pořádají týdenní letní tábor a pětidenní vodácký tábor. Na podzim přichází na řadu cyklovýlety a turistika. Součástí některých výjezdů jsou také základy horolezení.

 

Sdružení turistických a tábornických oddílů
Vzdušná 354/16, Praha 4 – Lhotka

mob.: 603 753 462 nebo 732 499 175

email: stto@stto.cz

web: www.stto.cz

Sdružení turistických a tábornických oddílů s bohatou historií a mnohaletými zkušenostmi s prací s dětmi ve volném čase. Vedení dětí k samostatnosti, zájmu o přírodu, znalosti turistiky a historie.

 

Junák – svaz skautů a skautek ČR

7. středisko Blaník,
Gončarenkova 15/628, Praha 4,

tel.: 777 304 820

email: blanik@blanik.info nebo j.peroutka@tiscali.cz

12. oddíl skautek
Viktorinova 1, Praha 4 – Nusle,

tel.: 777 696 928

email: 12.skautky@centrum.cz

66. oddíl skaut Tempo,
Vzdušná ul., Praha 4,

email: tempo@skaut.org

140. chlapecký oddíl CXL,
Viktorinova 1a, Praha 4,

tel.: 608 511 196

email: paja@cxl.cz

145. oddíl Naděje,
V Zahradní čtvrti 11, Praha 4 – Lhotka,

email: standa145@seznam.cz

180. oddíl Veneta,
Na Dolinách 47, Praha 4,

mob.: 731 055 340 nebo 776 192 525

email: martin.reboun@gmail.com nebo radim.bures@gmail.com

Skauting, to jsou dvě základní věci – jednak skupina lidí, přátel a kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou  a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti.

 

SRUB – Turisticko tábornický oddíl dětí a mládeže, o.s.
Nuselská 1496/66, Praha 4 – Nusle

tel.: 261 210 006
mob.: 602 887 514

email: srubak@srubak.cz

web: www.srubak.cz

Dětem ze všech sociálních skupin ve věku 6 - 18 let oddíl nabízí zajímavější alternativu trávení volného času než ulici, a tak předchází kriminalitě mládeže. Prostřednictvím pravidelných schůzek, zájmových klubů, víkendových akcí, poznávacích výletů a táborů zvyšuje znalosti a schopnosti dětí, a to zejména v oblasti pěší turistiky, vodní turistiky, cykloturistiky, tábornictví a ochrany přírody. Pravidelná schůzková a klubová činnost probíhá v klubovnách, které jsou na území Prahy 4 (Pod Stárkou, Ohradní). Členové turistických oddílů si v roce 2010 mohli poměřit své síly v mezidružinovém klání „Sraz Srubáků“. První pololetí roku 2010 dobíhala celoroční hra „Cesta českými dějinami“, kterou nakonec vyhrála Černá družina. Od nového školního roku se hraje nová celoroční hra „Rytíři Kulatého stolu“, kde se děti snaží pomoci legendárnímu králi Artuši a při té příležitosti získávají různé ctnosti.

V roce 2010 fungovaly 2 kluby (Klub dobrodružství, Klub fantasy a deskových her) a internetový kroužek. Klub dobrodružství (Zelená družina) svou činnost obohatil o hraní LARPů. V roce 2010 proběhl LARP inspirovaný Zeměplochou a další s fantasy zápletkou v království Na konci světa. Jarní tábor s celotáborovou hrou „Stopařův průvodce po galaxii“ se uskutečnil v době jarních prázdnin pro Prahu 1-5 v Kališti u Humpolce v chatě Na Bělici. Letní dětské tábory jsou pořádány na táborové základně v Rabštejně u Chrudimi, všechny turnusy jsou věnovány celotáborové hře „Robin Hood“. Na táborech a víkendových akcích se vystřídalo celkem 525 dětí a mládeže ze všech sociálních skupin, členů i nečlenů.