Pražanům slouží nový sběrný dvůr

Již měsíc je v provozu nový sběrný dvůr hl. m. Prahy, který se nachází v Perucké ul. 2542/10 v Praze 2. V pořadí 13. sběrný dvůr hl. m. Prahy spádově pokrývá území širšího centra, z Prahy 4 je nejlépe dostupný pro obyvatele Nuslí.

Provozní doba sběrného dvoru v Perucké ulici je v pondělí až pátek od 8.30 do 17, v době trvání letního času do 18 hodin, a v sobotu od 8.30 do 15 hodin.
Sběrný dvůr bude sloužit pro obyvatele Prahy k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů (objemný odpad, stavební odpad do 1m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo a plasty, kartony, nebezpečné odpady) a vyřazených elektrických a elektronických zařízení.
Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další materiály obsahující azbest apod.). Sběrný dvůr rovněž zásadně nepřijímá netříděný domovní odpad, stejně jako odpad hnijící nebo zapáchající. Vjezd vozidel je omezen na max. nosnost do 3,5 tun.
Právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města mohou odpad odložit za úplatu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.
Pražané mají také možnost zajistit si odvoz velkoobjemového odpadu (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad) písemnou objednávkou zaslanou faxem, e-mailem, poštou nebo osobně na příslušném sběrném dvoře. Cena za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou položek, z ceny za dopravu, která je účtována z nejbližšího sběrného dvora na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu. 

(šim)