Praha zahájí pravidelnou deratizaci 2022


myš potkan deratizace plošná ilustrační foto PixBay
Ilustrační foto: PixBay
Hlavní město Praha bude také v roce 2022 v rámci boje proti potkanům zajišťovat cyklickou deratizaci. Uskuteční se ve dvou vlnách (jarní a podzimní) a bude probíhat v objektech a na plochách, které město vlastní a přímo spravuje, a to na celém jeho území. Týkat se bude tedy i MČ Praha 4. V kanalizační síti bude deratizaci zajišťovat firma Pražské vodovody a kanalizace (PVK). K deratizaci jsou používány výhradně přípravky registrované v ČR a je postupováno podle metodiky SZÚ a s garancí pražské hygieny.

Končící zima byla relativně mírná a vytvořila dobré podmínky pro množení hlodavců. Hlavní město bude letos provádět v ulicích mnoho investičních akcí, které budou potkany vyhánět z jejich běžných lokalit a může proto docházet k jejich zvýšenému výskytu i v jinak ne zcela běžných místech. Ke zvýšenému výskytu hlodavců bohužel napomáhá i dostatek potravy-odpadků u kontejnerů a popelnic, neudržovaná nízká zeleň a lokality obývané osobami bez přístřeší. Podle odborných odhadů je pražská kanalizační síť domovem několika miliónů potkanů. Pravidelnou deratizací kanalizace a dalších ploch se daří udržovat počet potkanů na přijatelné úrovni.

Začátek jarní části deratizace je plánován v Praze 4 na počátek druhého dubnového týdne a poslední lokality budou ošetřovány v posledních dvou týdnech před letními prázdninami.

Podzimní vlna deratizace začne na Praze 4 v poslední srpnové dekádě a skončí v září.

V říjnu mohou být pokládány nástrahy v lokalitách, kde bude potřeba deratizaci posílit. Na nejproblematičtější místa se pak deratizátoři zaměří ještě v první listopadové dekádě.

V podzimní část se předpokládá i zvýšená pokládka deratizačních nástrah v domech.

V podobných termínech bude provádět deratizaci ve stokové a kanalizační síti i PVK.

Deratizátoři PVK letos ošetří 13,5 tisíce kanalizačních vstupů. Na každý z nich připadne zhruba jeden kilogram návnady. „Naprosto bez obav o své mazlíčky mohou být pejskaři. Naši pracovníci totiž ukládají návnady přímo do kanalizační stoky nikoli na povrch,“ zdůraznil tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Časový harmonogram deratizace spolu s lokalitami v Praze 4 pro jarní i podzimní vlnu najdete v příloze ZDE .

Přehled ošetřovaných lokalit v Praze 4 podle katastrálních území pak ZDE .Pro pejskaře a turisty přinášíme předchozí dokumenty i pro celou Prahu: harmonogram ZDE a lokality v katastrech ZDE .
Aktualizováno: 05.04.2022 – Vít Drbal
Vytisknout