Praha 4 zrušila zakázku na údržbu veřejných ploch a správu zeleně


Městská část Praha 4 zrušila veřejnou zakázku nazvanou Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4. Důvodem je vyhlášení přísnějších pravidel pro nákladní automobily a jejich povinnost plnit emisní normu EURO 6 a vyšší, na kterém se až v průběhu zadávacího řízení usnesla Rada hlavního města Prahy, Po zapracování této zásadní podmínky bude v co nejkratší lhůtě vyhlášeno nové zadávací řízení.

Dne 23. 11. 2020, v průběhu zadávacího řízení, po termínu pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace v rámci uvedené veřejné zakázky, přijala Rada hlavního města Prahy přísnější pravidla pro vydávání souhlasů k vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t a 6 t do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů, která podmiňují vydání souhlasu k vjezdu s účinnosti od 1. 7. 2022 splněním emisní normy EURO 6 a vyšší. Tato pravidla, která budou mít dopad i na technickou realizaci údržby veřejných ploch a správu zeleně, nebyla dopředu městským částem avizována a nemohla být proto vyhrazena v zadávacích podmínkách.

„Praha 4 samozřejmě respektuje a podporuje snahu o zlepšování ovzduší v Praze, zákon ale zároveň neumožňuje upravovat zadávací podmínky veřejných zakázek po uplynutí lhůty pro podání přihlášek jednotlivých účastníků. Protože by se splnění přísnějších emisních pravidel týkalo až 80 % poptávaného rozsahu prací a služeb na území MČ Praha 4 a toto splnění nemohlo být současnými zadávacími podmínkami garantováno, Rada městské části Praha 4 proto v návaznosti na jednomyslné doporučení hodnotící komise soutěž zrušila a v co nejbližší době vyhlásí s upravenými podmínkami novou,“ vysvětlil radní Prahy 4 pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).

Praha 4 nyní všechny účastníky informuje o zrušení zadávacího řízení a podle zákona vyčká na případné námitky. Poté by Rada městské části Praha 4 měla vyhlásit novou soutěž.

Údržba zelně a ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných, například vysypávání odpadových košů, je zajištěna.

Aktualizováno: 13.12.2020 – Vít Drbal
Vytisknout