Praha 4 zásadně nesouhlasí s kácením lipové aleje v ulici Jeremenkova!

zivotni_prostredi3.jpgMěstská část Praha 4 zásadně nesouhlasí s kácením lip v Jeremenkově ulici! Žádost o pokácení celkem 47 stromů tvořících lipovou alej podél této ulice podalo dne 9. září 2013 u odboru životního prostředí a dopravy městské části Praha 4 hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací.

"S tímto kácením zásadně nesouhlasíme," uvedl zástupce starosty pro oblast životního prostředí Ing. Jiří Bodenlos (ČSSD). "Kompletním pokácením těchto stromů, by nepochybně došlo ke vzniku ekologické újmy a zhoršení životního prostředí v bezprostředním okolí komunikace Jeremenkova. Alej zde plní nezastupitelnou úlohu izolační zeleně".

Vzhledem k těmto skutečnostem a v souladu se správním řádem ustanovil odbor životního prostředí a dopravy městské části Praha 4 k zajištění všech podkladů pro vydání rozhodnutí soudního znalce. Znalec vypracuje odborný posudek na posouzení zdravotního stavu lip v aleji dřevin, jejich provozní bezpečnost, perspektivu v dané lokalitě a jejich ekologického významu v oblasti.