Praha 4 vyhlásila dotační programy na rok 2021


Ilustrační foto - dotační programy 2021
Ilustrační foto

Rada městské části Praha 4 schválila vyhlášení dotačních programů pro rok 2021. Ty, mimo jiné, podpoří sportovní a tělovýchovné aktivity, kulturní a spolkovou činnost, sociální a zdravotní oblast, rodinnou politiku a integraci cizinců a národnostních menšin, životní prostředí, prevenci v oblasti bezpečnosti a rizikového chování dětí a mládeže i organizace zabývající se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky.

„Žádosti o podporu projektů bude nutné předložit v termínu od 4. ledna do 15. ledna 2021. Žádosti by pak měly být vyhodnoceny do 30. dubna 2021. Upozorňujeme žadatele o dotaci, že podmínkou pro posouzení nové žádosti je předložení vyúčtování předchozí dotace, a to do 31. ledna 2021,“ vysvětlil radní Jan Hušbauer (ANO 2011), do jehož gesce dotační programy spadají.

Dotační programy

(a předpokládaný celkový objem přidělených peněžních prostředků)
  1. Dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit na území MČ Praha 4 v roce 2021 (10 050 000 Kč).
  2. Dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti na území MČ Praha 4 v roce 2021 (2 600 000 Kč).
  3. Dotační programy na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky na území MČ Praha 4 v roce 2021 (250 000 Kč).
  4. Dotační programy pro oblast sociální a zdravotní na území MČ Praha 4 v roce 2020 (4 000 000 Kč).
  5. Dotační programy na podporu rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin na území MČ Praha 4 v roce 2021 (600 000 Kč).
  6. Dotační programy na podporu životního prostředí na území MČ Praha 4 v roce 2021 (250 000 Kč).
Podrobnosti o vyhlášení dotačních programů naleznete na odkazu ZDE .


Zveřejněno: 01.12.2020 – Vít Drbal
Vytisknout