Praha 4 sečetla náklady při odstraňování škod způsobené ledovkou

Nezvykle silná dvoudenní ledovka na začátku prosince výrazně zasáhla i provoz a údržbu nejlidnatější pražské městské části. Kromě okamžitého zajištění posypu pěších komunikací ve správě Prahy 4, musela Radnice řešit celkem 55 případů spadaných a polámaných větví, 18 výjezdů ke zcela zničeným stromům, a to jak v parcích a na plochách veřejné zeleně, tak i v areálech základních a mateřských škol.

Životní prostředí – logo„Nejvíce zasaženou oblastí bylo sídliště Krč a území Michle. Celkové náklady na zajištění schůdnosti pěších komunikací a následné odstranění škod na zeleni ve správě městské části Praha 4, dosáhnou 650 tisíc korun,“ uvedl radní pro životní prostředí Petr Kučera (TOP 09). „V uvedené částce, z níž dvě třetiny budeme požadovat v rámci pojistného plnění, je zahrnuta hodnota částečně i zcela zničených stromů, jejich likvidace, odstraňování dalších odlomených větví a mimořádný posyp komunikací.“

Vzhledem k možnosti vysokého rizika pádu větví z korun stromů v důsledku námrazy byla na webových stránkách a na Facebooku Úřadu městské části Praha 4 vyvěšena výstraha upozorňující na ledovku a doporučení vyhýbat se plochám veřejné zeleně. Zároveň byl ve večerních hodinách prvního kalamitního dne vydán pokyn smluvním firmám k výjezdu a provedení posypu pěších komunikací spadajících pod Úřad městské části Prahu 4. Vzhledem k nezvyklé síle ledovky byly aktivovány i další záložní skupiny, které zajišťovaly kontrolu a posyp kolem nejvyužívanějších objektů a lokalit během obou nocí. Především díky včasnému zásahu a efektivní koordinaci všech zainteresovaných složek nedošlo k větším škodám na majetku a zdraví občanů Prahy 4.