Praha 4 se zapojuje do systému komunitního kompostování

Hlavní město Praha připravilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě veřejné zeleně. Rada městské části Praha 4 vyslovila se zněním vyhlášky souhlas.

„Vítám krok hlavního město Prahy, které přišlo s touto iniciativou,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (ZZZ ANO 2011). „Obyvatelé už dnes kompostují na svých chatách či na zahradách u svých domů. Jedná se o trend, který v lidech vyvolává ekologického ducha a dobrý pocit, že udělali něco pro životní prostředí.“

Blíže nespecifikovaný obrázek Základní a mateřské školy zřizované městskou částí Praha 4 mají na svých zahradách umístěny kompostéry, které zakoupila společnost Pražské služby, a.s.. Děti se tedy učí jak správně kompostovat a jak tento celý proces probíhá.

„Plánujeme v letošním roce pořídit pro obyvatele Prahy 4 na 350 domovních a 5 komunitních kompostérů,“ uvedla Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ). „Na jejich pořízení obdržela městská část dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Máme za sebou soutěž na dodávku kompostérů s objemem přibližně 900 litrů. O podmínkách přidělení kompostéru budeme obyvatele informovat v následujících týdnech prostřednictvím webových stránek Prahy 4 a časopisu Tučňák.“

Praha 4 také v minulých dnech obdržela oznámení o koncepci Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy pro období 2016 až 2025. „Obyvatelé mají nyní možnost se s připravovanou koncepcí seznámit na naší elektronické úřední desce. Zpracováváme připomínky a podněty, které budou součástí vyjádření za městskou část Praha 4,“ dodal Ondřej Růžička.