Praha 4 se zapojila do projektu sběru vysloužilých elektrozařízení a baterií

V průběhu června až září loňského roku proběhl na vybraném území hlavního města Prahy zkušební projekt sběru vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií do stacionárních kontejnerů asekol_kontejner.jpgposkytnutých společností ASEKOL.

Hlavním cílem projektu bylo rozšíření sběrné sítě vysloužilých drobných elektrozařízení. V severovýchodní části hlavního města bylo rozmístěno celkem 21 kontejnerů, do kterých bylo během třech měsíců vysbíráno celkem 5460 kg vysloužilých drobných elektrozařízení a 236 kg baterií. Vzhledem k těmto vysokým číslům a také pozitivnímu přístupu občanů bylo rozhodnuto v tomto projektu pokračovat i nadále.

Po dohodě s Magistrátem hlavního města Prahy bylo červenými kontejnery osazeno osm stanovišť tříděného odpadu na území městské části Prahy 4. Do těchto kontejnerů je možné odkládat drobná elektrozařízení jako jsou např.: kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky nebo úsporné žárovky. Nově jsou stacionární kontejnery vybaveny také boxem pro individuální sběr baterií. Vývoz kontejnerů probíhá 1x měsíčně a zajišťuje ho na náklady spol. ASEKOL smluvní dopravce Pražské služby, a. s.

Stanoviště kontejnerů na drobná elektrozařízení a baterie 

Hudečkova x Kubištova

Na Větrově 69/56

Jihlavská x Bítovská

Mečislavova 3 (na chodníku)

Podolská 17 (Nedvědovo náměstí)

Na Líše (parkoviště u školy)

 

Aktualizováno: 26.05.2017
Vytisknout