Praha 4 rozšiřuje ekologický sběr oleje a tuků z domácností


Městská část Praha 4 bude pokračovat ve sběru olejů a tuků od obyvatel městské části. Rozhodla o tom Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání. Obyvatelé Prahy 4 tak mohou i nadále odevzdávat použitý olej do nádob na sběr použitého oleje, které jsou umístěné na vybraných stanovištích tříděného odpadu.

Praha 4 zajistila sběrné nádoby na použitý olejOd 2. září 2019 funguje na území městské části Praha 4 zkušební provoz sběru použitého oleje a dalších kuchyňských tuků na pěti stanovištích tříděného odpadu:
  • Nuselská 2/1
  • Podolská 116
  • Štúrova 25
  • Hlavní 114
  • Jílovská 424/31
Za rok 2020 bylo na těchto stanovištích nasbíráno skoro 1,3 tuny oleje.

„S ohledem na množství předaného oleje a na pozitivní ohlas od našich obyvatel rozšíříme tuto službu rozšířena na další dvě místa tak, aby došlo ke zlepšení dostupnosti odkládání olejů pro další obyvatele Prahy 4,“ uvedl radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).

Lidé budou moci odkládat použité oleje z domácností na dalších nových stanovištích:
• Stanoviště tříděného odpadu č. 147 – Bítovská 1228/11, Praha 4
• Stanoviště tříděného odpadu č. 38 – Jeremenkova 90/725, Praha 4
Samozřejmě i nadále je zachována možnost odevzdat použitý olej nebo další kuchyňské tuky do sběrného dvora nebo v rámci mobilního sběru. Pokud ho lidé chtějí odevzdat na některém z blízkých stanovišť tříděného odpadu, stačí, pokud použitý olej slijí do PET lahví a následně vhodit uzavřenou PET láhev do nádoby na sběr použitého oleje.

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství použitých rostlinných olejů a tuků. Jedná se nejčastěji o zbylý olej po smažení a fritování. Nejhorší, co kuchařka může s tímto odpadem udělat, je vylít jej do kuchyňské výlevky nebo toalety. Olej odpadní potrubí postupně zanáší, ucpává a vyčištění odtoku je mnohdy fyzicky i finančně velmi náročné. Mimo to, jedlé oleje a tuky výrazně komplikují čištění odpadních vod v čistírnách.

Odevzdané kuchyňské oleje se následně recyklují. Různými postupy je možné odpadní tuky recyklovat a použít například při výrobě metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další využití těchto tuků je v kosmetickém průmyslu, chemickém průmyslu a gumárenství.
Aktualizováno: 14.04.2021 – Vít Drbal
Vytisknout