Praha 4 rozdělí na dotacích více než 16 milionů korun


Městská část Praha 4 podpoří i v letošním roce dotacemi kulturní, sportovní a spolkové projekty, prevenci rizikového chování dětí a mládeže a jejich bezpečnost, protidrogovou prevenci, ochranu životního prostředí, sociální a zdravotní oblast, rodinnou politiku, integraci cizinců a národnostních menšin. Zastupitelstvo městské části Praha 4 dnes schválilo návrh Rady MČ Praha 4 na přidělení dotací ve výši přesahující 16 milionů korun.

„Praha 4 si váží obecně prospěšných projektů a každý rok je významnou částkou podporuje. Letos dotace dosáhnou výše přes 16 milionů korun. Všem podpořeným organizacím gratuluji a přeji jim úspěšnou realizaci jejich projektů. Zároveň děkuji členům komisí a pracovníkům odborů radnice za obrovský kus práce při hodnocení projektových žádostí,“ uvedl radní Jan Hušbauer (ANO 2011), který má dotační řízení na starost. Připomněl zároveň, že letos byl celý proces dotací díky využití nového softwaru plně elektronický.

Do velkého množství podpořených akcí patří například projekt Běhám(e) pro děti obecně prospěšné společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI.

„Jsme rádi, že se Praha 4 opět rozhodla podpořit sportovně-zábavnou akci Běhám(e) pro děti, která se v letošním roce uskuteční 5. června v parku Na Pankráci. Přidělené finanční prostředky využijeme na úhradu technického zajištění v místě konání a nákladů spojených s přípravou a organizací celé akce,“ uvedla koordinátorka projektu Sarah Christensenová. „Děkujeme.“
Více informací naleznete na www.behamprodeti.cz .

Podporu obdrží i populární festival hudby a divadla HABROVKA, tradiční kulturní akce, kterou se díky podpoře Prahy 4 podařilo udržet dvacet let.

„Jedná se o dvoudenní hudebně-divadelní piknik v zahradě kostela sv. Františka, který představuje známé interprety a umělce a zároveň podporuje ty, kteří jsou na startu. A k tomu výstavy, prezentace zajímavých neziskových projektů, kvalitní program pro děti a domácí jídlo. Dvacáté narozeniny oslavíme například s Beatou Hlavenkovou a skupinou Snů, kapelou Hm… a Darkness positive nebo s Národním improvizačním divadlem. HABROVKA 2022 – stopa je odkaz, odkaz je stopa,“ popsala za festivalový organizační tým Dominika Prokopová.

Více informací o projektu si můžete přečíst na www.habrovka.cz .

20. zasedání ZMČ Praha 4
Zastupitelé při 20. zasedání ZMČ Praha 4


Zveřejněno: 10.05.2022 – Vít Drbal
Vytisknout