Praha 4 pomáhá obyvatelům zadržovat dešťovou vodu


Domácí retenční nádrž - ilustrační foto
Domácí retenční nádrž - ilustrační foto

Více než 316 tisíc korun obdrží 45 fyzických i právnických osob, které v září požádaly městskou část Praha 4 o dotaci na nákup retenčních nádob na podporu akumulace a využití srážkových vod.

„Praha 4 svým dotačním programem na podporu akumulace a využití srážkových vod na území naší městské části pomáhá občanům i podnikatelům se zadržováním dešťové vody u jejich nemovitostí, a motivuje je tak k efektivnímu hospodaření s vodou a ke snižování odebírané vody z vodovodního řadu či podzemních zdrojů, protože projevy dlouhodobého sucha se samozřejmě nevyhýbají ani nám,“ uvedl radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).

Dosud se v rámci dotačního programu na podporu akumulace a využití srážkových vod na území městské části Praha 4 uskutečnila tři kola výzev. Minulý rok díky tomu bylo podpořeno 29 žadatelů, letos na jaře 11 a nyní i díky rozsáhlé informační kampani 44 zájemců. Celkem tedy bylo podpořeno na 84 žádostí celkovou částkou 602 186 Kč.

Účelem dotace je pořízení retenční nádoby. Výše dotace byla stanovena na 80 % pořizovací ceny retenční nádoby, maximálně však na 10 000 korun s tím, že do této výše mohly být pořízeny i dvě menší retenční nádoby, pokud se využijí efektivněji. Materiál ani velikosti nádob nebyly omezeny a program mířil především na nadzemní nádrže bez nutnosti povolení od stavebního úřadu k jejich instalaci. Ceny retenčních nádob se v rámci 3. výzvy pohybovaly od 500 korun do 30 tisíc korun, s průměrnou cenou nádoby mírně převyšující částku 10 tisíc korun, přičemž v průměru čtyři žadatelé z deseti využili maximální výše podpory.

Žádat o podporu mohly fyzické i právnické osoby, tj. vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo nájemci s trvalým bydlištěm či sídlem na území MČ Praha 4.

Další výzva už nebude pro nasycení poptávky vyhlášena a nevyčerpané finanční prostředky budou použity na další projekty ochrany životního prostředí na území Prahy 4. Městská část Praha 4 děkuje všem, kteří se do projektu zapojili, a pomohli tak snížit nároky na vodní zdroje a spotřebu vody.Zveřejněno: 14.10.2020 – Vít Drbal
Vytisknout