Praha 4 opravila hřiště v ZŠ Kavčí hory

Aktualita.jpgPraha 4 předala 9. září 2013 zrekonstruované multifunkční hřiště v areálu základní školy Kavčí hory. Hřiště bude využíváno pro výuku a sportovní aktivity žáků školy a v odpoledních hodinách i širokou veřejností. Stavební práce se uskutečnily v průběhu prázdnin a městskou část přišly na zhruba 2 600 000 Kč včetně DPH.

„Je to po hřišti v základní škole Mendíků již druhé sportoviště, které krátce po zahájení školního roku předáváme školákům a veřejnosti,“ uvedl starosta Pavel Caldr. „Jsem rád, že jsme v rozpočtu našli finanční prostředky na opravy a žáci i veřejnost nyní dostávají kvalitní a hlavně bezpečné hřiště. „Přeji všem, aby si nové sportoviště užili, a věřím, že přispěje k rozvoji sportovních aktivit v Praze 4.“ 

Starý povrch školního hřiště byl tvořen pryžovým granulátem.V důsledku přirozeného obrusu během užívání byla tato vrchní vrstva v havarijním stavu a byla nutná její rekonstruce.  Oprava spočívala v odstranění vrchní vrstvy povrchu až na podkladní zpevněnou asfaltovou plochu. Poté byla plocha navrtána množstvím otvorů kvůli odtoku srážkové vody, byly položeny pásy umělé trávy a zasypány speciálním křemičitým pískem. Současně došlo k nalajnování hřiště pro různé druhy míčových her. Součástí akce bylo rovněž nové oplocení hřiště.