Praha 4 opět podpoří pořízení retenčních nádrží na akumulaci a využití srážkových vodMěstská část Praha 4 vyhlásila 3. výzvu svého dotačního programu na podporu akumulace a využití srážkových vod pro rok 2020. Tímto programem chce občanům i podnikatelům pomoci se zadržováním (retencí) dešťové vody u jejich nemovitostí a v boji proti projevům dlouhodobého sucha, které se nevyhýbá ani naší městské části.

„Účelem dotace je pořízení retenční nádoby na podporu akumulace a využití srážkových vod. Výše dotace je 80 % pořizovací ceny retenční nádoby, maximálně však 10.000 korun s tím, že do této výše mohou být pořízeny i dvě menší retenční nádoby, pokud se využijí efektivněji. Materiálu ani velikosti nádoby se meze nekladou, program míří především na nadzemní nádrže bez nutnosti povolení od stavebního úřadu k jejich instalaci,“ vysvětlil Tomáš Hrdinka, radní Prahy 4 pro životní prostředí a místní Agendu 21 (ANO 2011).

Žádat o podporu mohou fyzické i právnické osoby, tj. vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo nájemci s trvalým bydlištěm či sídlem na území MČ Praha 4.

Lhůta pro předkládání žádostí je od 21. září 2020 do 30. září 2020 do 17 hodin.

Podrobné informace o programu naleznete na úřední desce a na www.praha4.cz v sekci Dotační programy městské části Praha 4.

Městská část Praha 4 vyhlásila 3. výzvu svého dotačního programu na podporu akumulace a využití srážkových vod pro rok 2020. Tímto programem chce občanům i podnikatelům pomoci se zadržováním (retencí) dešťové vody u jejich nemovitostí a v boji proti projevům dlouhodobého sucha, které se nevyhýbá ani naší městské části.