Praha 4 má na rok 2021 vyrovnaný rozpočet


Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo v pátek 18. prosince 2020 rozpočet na rok 2021. Praha 4 bude podle něj v příštím roce hospodařit s rozpočtem přesahujícím 1 miliardu korun a její hospodaření bude vyrovnané.
Zastupitelé při pátečním jednání.

Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo v pátek 18. prosince 2020 rozpočet na rok 2021. Praha 4 bude podle něj v příštím roce hospodařit s rozpočtem přesahujícím 1 miliardu korun a její hospodaření bude vyrovnané.

„Rozpočet Prahy 4 dokáže i ve zcela mimořádných podmínkách pandemie zajistit plnou šíři potřeb každodenního života naší městské části,“ uvedl Zdeněk Kovařík (ODS), první místostarosta pro finance, dopravu, evropské fondy. „Investice jsou z větší části kryty přesunem finančních prostředků z letošního roku do roku příštího. Míří zejména do školství, sociální oblasti, sportu a životního prostředí.“

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2021 je stejně jako v loňském roce nastaven tak, aby byl se zapojením vlastních zdrojů městské části v závěrečném vyúčtování vyrovnaný. Příjmy jsou navrženy konzervativně ve výši 791.888 tis. Kč a výdaje ve výši 1 miliardy 090.519. tis. Kč. Rozdíl tvoří vlastní prostředky městské části přesunuté do roku 2021 z roku 2020.
„Rozpočet je z hlediska užití finančních prostředků vyrovnaný a pokračuje v zodpovědné finanční politice Prahy 4,“ uzavřel místostarosta Zdeněk Kovářík.

 Běžné výdaje:
 768.116 tis. Kč
 Kapitálové výdaje:   322.403 tis. Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo v pátek 18. prosince 2020 rozpočet na rok 2021. Praha 4 bude podle něj v příštím roce hospodařit s rozpočtem přesahujícím 1 miliardu korun a její hospodaření bude vyrovnané.
Rada MČ Praha a tajemník Úřadu MČ Praha 4 při pátečním jednání.

Zveřejněno: 18.12.2020 – Vít Drbal
Vytisknout