Praha 4 doplňuje nepřidělené kontejnery na velkoobjemový odpad


Městská část Praha 4 zajistí pro své obyvatele přistavení 250 velkoobjemových kontejnerů s obsluhou jako náhradu za kontejnery, které Praze 4 v letošním roce nepřidělil Magistrát hlavního města Prahy. Každý kontejner musí mít objem minimálně 9 m3 a musí být obsluhován minimálně jedním pracovníkem. Rozhodla o tom rada městské části.

Praha 4 jako jiné městské části zajišťovala přistavování velkoobjemových kontejnerů s obsluhou, do kterých mohou obyvatelé bezplatně odložit objemný odpad ze svých domácností, ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Zatímco ještě v roce 2019 měla Praha 4 z hlavního města přiděleno 636 kontejnerů, loni to už bylo pouze 263 a pro letošní první pololetí vedení hlavního města vyčlenilo pro Prahu 4 pouze 130 kontejnerů. Městská část přitom přistavuje v sezóně kontejnery na 72 stanovišť.

„Takové snížení počtu kontejnerů by znamenalo buď redukci počtu míst, nebo nepřijatelnou frekvenci přistavení kontejnerů na konkrétní stanoviště jednou za 3 měsíce,“ uvedl radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011). „To je z hlediska kvality služeb, které lidé právem požadují, i z hlediska dopadů na životní prostředí naprosto nevyhovující. Tento stav by jen zhoršil třídění odpadů a vedl by ke vzniku černých skládek," říká radní.

Velkoobjemové kontejnery umožňují Pražanům odkládat objemný odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob směsného nebo tříděného odpadu. Jedná se například o koberce, nábytek, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné či plastové obaly a další komodity.

Tento druh služby je obyvateli vnímán velice pozitivně, všechna stanoviště jsou vždy beze zbytku plně využívána. Dalším argumentem pro neomezování této služby je podpora dobrovolnických aktivit jednotlivců, spolků a komunit při organizovaných úklidech. Městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje tyto iniciativy přistavováním velkoobjemových kontejnerů, odvozem a likvidací nasbíraného odpadu.

Na základě usnesení Rady MČ Praha 4 ze dne 23. února 2022 požádala městská část Radu hlavního města Prahy a odpovědný odbor MHMP o urychlené zjednání nápravy a dokrytí kvóty přistavovaných kontejnerů na úroveň z let 2018 – 2020. Tato žádost však nebyla akceptována a k navýšení nedošlo. Proto Rada MČ Praha 4 rozhodla 16. března 2022 zajistit velkoobjemové kontejnery uzavřením smlouvy se společností Great Garden CZ. Maximální počet přistavených VOK po dobu platnosti smlouvy je 250 kusů. Doba trvání smlouvy je do 31. prosince 2022.

Počty velkoobjemových kontejnerů přidělených pražským magistrátem v minulých letech:
  • rok 2018 – 636 kusů
  • rok 2019 – 636 kusů
  • rok 2020 – 625 kusů
  • rok 2021263 kusů
  • rok 2022130 kusů (počet pro 1. pololetí, počet pro druhé pololetí nebyl doposud stanoven)
Přistavování VOK na stanoviště
Ilustrační fotoAktualizováno: 23.03.2022 – Vít Drbal
Vytisknout