Praha 4 čistí a dezinfikuje mobiliář dětských hřišť a sportovišť
Městská část Praha 4 dnes zahájila čištění a dezinfekcí městského mobiliáře, cvičebních prvků a herních prvků na vybraných dětských hřištích a sportovištích. Postup je takový, že předmět je nejprve očištěn vysokotlakou horkou párou a následně je na něj aplikován dezinfekční roztok.

„Zjistili jsme, že i přes doporučení a omezení jsou sportoviště a dětská hřiště při hezkém počasí využívána, a proto městská část do čištění a dezinfekce zahrnula i tyto areály,“ uvedl David Záruba, vedoucí oddělení správců oblastí Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 4.

Čištění bude probíhat v pravidelných cyklech a podle aktuální potřeby.Zveřejněno: 30.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout