Praha 4 buduje první retenční nádrž v ZŠ Jílovská

Městská část Praha 4 se rozhodla aktivně čelit neefektivnímu nakládání s vodou. Radní schválili budování podzemních retenčních nádrží, které ve srážkově příznivém období vodu zadrží a během sucha jiRetenční nádrž ZŠ Jílovská poskytnou na zalévání městské zeleně a kropení ulic. První retenční nádrž se buduje na základní škole Jílovská.

„Naše městská část se tak bez nadsázky stala průkopníkem v péči o vodu,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN - Tučňák). „Budováním retenčních nádrží reagujeme na dlouhotrvající sucho v letních měsících posledních několika let, protože jako správný hospodář chceme lépe hospodařit s vodou.“

Do pilotního projektu jsou zařazeny 2 základní a 2 mateřské školy. Pro první z nich, školu v Jílovské ulici, byla s ohledem na odtokovou plochu střechy vybrána podzemní betonová nádrž o vnějších rozměrech 6,3 x 2,3 x 2,1 m a objemu zadržované vody asi 24 kubíků. Ta se při intenzivním dešti naplní vodou asi za 40 minut a po hodině začne voda odtékat bezpečnostním přepadem. Při ročním místním srážkovém úhrnu kolem 500 mm je využitelný roční zisk dešťové vody přes 400 m3, což by mělo pokrýt potřebu vody na zalévání zeleně na školních pozemcích a kropení sportovišť.

„Ředitelé škol tento projekt uvítali, jelikož tento projekt má zároveň i výchovný rozměr, pokud jde o působení na nejmladší generaci,“ dodal Ondřej Růžička.
Retenční nádrž ZŠ Jílovská
Retenční nádrž ZŠ Jílovská