Praha 4 bojuje společně s magistrátem za tišší koncerty v branických Ledárnách


Lucerna Music Bar - Ledárny Open Air / zdroj foto: facebook @lucernamusicbar

Městská část Praha 4 usilovně pracuje s pražským magistrátem na tom, aby letošní festivalové léto v branických Ledárnách bylo pro obyvatele z okolních lokalit snesitelnější, tj. méně hlučné a hudební produkce nepokračovala po 21. hodině. Současně usiluje o koncepční řešení této problematiky formou vyhlášky, nebo novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví.

„Vnímám pozorně hlasy občanů, kteří si v loňském roce stěžovali na hluk z venkovních koncertů v Ledárnách, proto naše městská část přišla s touto iniciativou a jsem ráda, že jsme na hlavním městě konečně našli pozitivní odezvu,“ uvedla starostka Irena Michalcová (ANO 2011).

Lucerna Music Bar - Ledárny Open Air / zdroj foto: facebook @lucernamusicbarZástupci MČ Praha 4, starostka Irena Michalcová a radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka (ANO 2011), se v posledních deseti dnech zúčastnili dvou velmi důležitých jednání s pražskou radní Hanou Kordovou Marvanovou (Spojené síly pro Prahu). Ta jako kompetentní radní pro oblast legislativy může v součinnosti s kontrolním a legislativním výborem magistrátu, které problém s hlukem z Ledáren projednaly, připravit návrh celoměstské vyhlášky, která jasně vymezí pravidla pro četnost pořádání koncertů na jednom místě. Může také vyvinout zákonodárnou iniciativu vůči Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s cílem novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, z jehož hygienických limitů hluk z koncertní činnosti pod otevřeným nebem v roce 2015 nešťastně vypadl.

Příslušná legislativní úprava by tak mohla citlivým nastavením parametrů racionálně vyvážit zájmy stálých obyvatel v místech konání koncertů a lidí, kteří za kulturním vyžitím přijíždějí ze širokého okolí.

Příprava celoměstské obecně závazné vyhlášky a novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Situace však není jednoduchá a řešení není úplně snadné, a to z vícero důvodů.

„Městskou vyhláškou nelze například prodloužit ani posunout dobu nočního klidu, nelze stanovit ani hlukové limity pro koncertní činnost v denní době. Podle vyjádření legislativců by však zřejmě bylo možné omezit četnost konání koncertů na jednom místě (v rámci jedné akce) na rozumnou úroveň. Cokoli nad to už neumožňuje řádné občanské soužití a lze považovat za důvodně obtěžující,“ vysvětlil radní Tomáš Hrdinka.

Lucerna Music Bar - Ledárny Open Air / zdroj foto: facebook @lucernamusicbarVšechna města, která na rozdíl od Prahy mají speciální hlukovou vyhlášku, naopak ve své vyhlášce vycházejí vstříc přesně vyjmenovaným kulturním akcím, u kterých dobu nočního klidu paradoxně zkracují.

„Bylo by tedy poněkud bláhové domnívat se, že městská vyhláška hluk z koncertů zcela vyřeší. Mnohem větší dopad by měla mít novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která by mohla, pokud by se produkce z koncertní činnosti pod otevřeným nebem znovu začala oficiálně nazývat hlukem, stanovit příslušné limity i pro denní dobu (mimo dobu nočního klidu) a nastavit parametry jeho měření tak, aby odpovídaly typické délce koncertu,“ doplnil radní Hrdinka.

Dnes hlukové limity pro dlouhodobý hluk vycházejí z celodenních měření, kde se hluková hladina průměruje, a proto by ani sebehlasitější koncert nevedl v takovém případě k jejich překonání. Co situaci dále komplikuje, je fakt, že neexistují vědecké důkazy o tom, že by krátkodobý hluk (z koncertní činnosti, ale také například ze skládkování skla) měl na rozdíl od hluku dlouhodobého (typicky z dopravy, průmyslových provozů) negativní dopady na lidské zdraví. Bude to zřejmě i jeden z důvodů, proč před lety ustanovení o hluku z koncertní činnosti z příslušného zákona tak lehce vypadlo.

Memorandum s pořadateli o omezení dopadů hlukové zátěže z letošního festivalu

Protože je zřejmé, že příprava vyhlášky i novely zákona nejsou krátkodobou záležitostí a nevyřeší již naplánovanou koncertní sezónu, na poslední jednání pozváni i zástupci pořadatelské společnosti, kteří představitele samospráv ubezpečili v přijetí účinných omezujících opatření tak, aby koncertní sezóna byla oproti té loňské snesitelnější. Novým pořadatelem byly potvrzeny všechny body dohody vyjednané loni místostarostou MČ Praha 4 Michalem Hrozou (TOP 09) s původním pořadatelem, které byly již dříve veřejně představeny na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4.

Lucerna Music Bar - Ledárny Open Air / zdroj foto: facebook @lucernamusicbarJedná o snížení počtu koncertů na polovinu a jejich konec v 21 hodin. Dále se po středečním jednání pořadatel zavázal k optimalizaci technického řešení hlukové zátěže okolí Ledáren, a to na základě výsledků hlukové mapy, kterou nechal na své náklady zpracovat. Budou využity efektivní směrové reproduktory a limitéry hluku tak, aby se omezilo šíření hluku do okolí pódia, při prvním koncertu bude provedeno profesionální měření hlukové zátěže nejen v místě festivalu, ale i u obyvatel městských částí Praha 4 a Praha 5, kteří si na hluk nejvíce stěžovali.

Měření budou přítomni zástupci MČ Praha 4 a magistrátu tak, aby mohli osobně posoudit míru hlukového zatížení i to, jestli je důvodně obtěžující a v rozporu s občanským soužitím, a to z lidského, pocitového pohledu, bez ohledu na neexistující legislativu. Pokud bude zjevné, že hluková zátěž je v místě příjemce hluku neakceptovatelná, pořadatelé jsou připraveni intenzitu hluku operativně upravit.

„Tento závazek, stejně jako výše uvedené ústupky, bude předmětem trojstranného memoranda o spolupráci, které je v této době finalizováno,“ zdůraznil Tomáš Hrdinka.

Měření hlukové zátěže ze strany MČ Praha 4 obsáhne i branické Ledárny

MČ Praha 4 dále z vlastní iniciativy připravuje profesionálně zajištěné, dlouhodobé kontinuální měření hlukové zátěže na pěti vybraných místech v Praze 4, přičemž jedno místo bude v Braníku tak, aby postihlo celý letošní hudební festival v nedalekých Ledárnách.

„S výběrem nejvhodnější lokality se obrátíme přímo na občany prostřednictvím sociálních sítí, abychom přístroje instalovali v místě, kde si na hluk nejvíce stěžují, a potenciální adresy budou konzultovány s odbornou firmou pro výběr nejvhodnější lokality,“ upřesnil radní Hrdinka. „Měření bude probíhat od poloviny května po dobu šesti měsíců a získané hodnoty by se měly stát jedním z podkladů pro novelizaci uvedeného zákona,“ uzavřel Tomáš Hrdinka.

Lucerna Music Bar - Ledárny Open Air / zdroj foto: facebook @lucernamusicbar
Ilustrační foto 5x - Zdroj: facebook / Lucerna Music Bar

Aktualizováno: 22.04.2022 – Vít Drbal
Vytisknout