Peníze z loterií mohou uhradit náklady za odpad Pražanů

Městská část Praha 4 - znak 3.jpgRada městské části Praha 4 nesouhlasí s navýšením poplatku za komunální odpad, a naopak navrhla městu, aby náklady za komunální odpad Pražanů byly plně hrazeny z příjmů z odvodů loterií a jiných podobných her. Reagovala tak na návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy.

„Domníváme se, že peníze z loterií a jiných podobných her je možné tímto způsobem využít k prospěchu všech obyvatel Prahy a že v dnešní ekonomicky nelehké situaci je každá taková pomoc vítaná,“ uvedl starosta Pavel Caldr.

Hlavní město Praha v současné době připravuje vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, a změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem. V nové vyhlášce magistrát mj. navrhuje zvýšení poplatku za komunální odpad.