POZOR: Ministerstvo změnilo pravidla pro podání žádostí o ošetřovné pro OSVČ


Upozorňujeme podnikatele a živnostníky, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) změnilo pravidla pro ošetřovné pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Stále platí, že o ošetřovné je možné žádat od 1. dubna 2020, ale změnil se způsob a místo, kde nebo jakým způsobem žádost podat.

Žádost o poskytnutí této podpory bude možné podat pouze na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a pouze datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, vytištěný poslat poštou. Žádost vyhodnotí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

Žadatel musí vyplnit v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na formuláři, který je ke stažení na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu ČR (stránky zde).

Žádost, VČETNĚ PŘÍLOH, musí žadatel podat na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to:
 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Na Františku 32
  110 15 Praha 1

  obálka musí být označena „fpmpo20“.
Dotaci budou moct dostat ty OSVČ, které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti.

O ošetřovné bude moci požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
 Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Tiskopisy pro podání žádosti o ošetřovné pro Osoby samostatně výdělečně činné a další informace o ošetřovném jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz .

Na žádosti, které byly dosud podány živnostenskému odboru Úřadu městské části Praha 4, nebude brán zřetel z důvodu výše uvedených změn. Zdejší živnostenský úřad je nemůže, a proto nebude vyřizovat.


Zveřejněno: 01.04.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 01.04.2020 – Vít Drbal
Vytisknout