Omezení v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu


V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, došlo k omezení v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne do 24. března 2020 následovně:
1) Svoz směsného odpadu probíhá bez omezení a bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
2) Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení a bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
3) Všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného svora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů.
4) Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
5) Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do 24. března 2020.

6) Svoz nebezpečného odpadu:
a) Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do 24. března 2020,
b) Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do 24. března 2020,
c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.
Provoz kontaktních center svozových společností:
V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email). Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat.

V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, tel.: 236 00 42 29 .Zveřejněno: 16.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout