Oddělení rodinné politiky činnost

  • zpracovává koncepční materiály z oblasti rodinné politiky
  • spolupracuje s Ústavem sociálních služeb v Praze 4, Domem seniorů Spořilov a Hospicem Malovická
  • připravuje a organizačně zajišťuje akce pro seniory
  • zajišťuje provoz bezplatné informační telefonní linky pro seniory MČ Praha 4 (800 100 128) a aktualizaci seniorwebu a familywebu
  • připravuje a organizačně zajišťuje aktivity pro rodiny s dětmi
  • v krizových situacích (sněhová kalamita, náledí apod.) zajišťuje bezplatné nákupy (základních potravin, léků) seniorům
  • přijímá žádosti o granty v oblasti rodinné politiky, provádí kontroly čerpání grantů a kontroluje vyúčtování přidělených grantů
  • spolupracuje s neziskovými organizacemi zabývajícími se péčí o seniory a rodiny na Praze 4

 

Vytisknout