Oddělení hospodaření s byty činnost


 • provádí místní šetření v bytech podle potřeby a zúčastňuje se místních šetření svolaných jinými odbory,
 • zajišťuje účast u výkonů rozhodnutí vyklizením bytu, vč. agendy s tím spojené,
 • provádí kontrolu uzavíraných nájemních smluv a dodatků na pronájem bytů,
 • provádí kontrolu povolených stavebních úprav v bytech,
 • vede evidenci nájemních smluv na pronájem bytů,
 • spolupracuje s ostatními odděleními odboru a poskytuje jim součinnost,
 • vede evidenci nahlášených volných bytů,

připravuje podklady pro rozhodnutí RMČ ve věcech:

 • pronájmu bytů,
 • žádosti o prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou,
 • žádosti o slevu na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • výpovědi z nájmu bytu a dalších úkonů vyplývajících z nájemních vztahů,
 • stavebních úprav bytů prováděných nájemcem
Vytisknout