Oddělení cestovních dokladů činnost

dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

 • příjem žádostí občanů o vydání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (tzv. „e-pasy“) v systému CDBP vč. vygenerování žádosti a zpracování biometrických údajů a jejich následné elektronické odeslání do Státní tiskárny cenin
 • příjem žádostí občanů o vydání cestovních pasů v kratší lhůtě bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
 • doplnění údaje o titulu nebo vědecké hodnosti
 • logistika nových cestovních dokladů (mj. veškeré činnosti při kontrole údajů a dokladů na úseku příjmu a výdeje cestovních dokladů a jejich založení do informačního systému)
 • vedení správního řízení - §23 odepření vydání CP
 • vedení správního řízení při rozhodnutí o neplatnosti CP §28
 • vydávání cestovních dokladů (vyhotovených podle termínů)
 • archivace všech podkladů pro vydání cestovního dokladu
 • zadávání  údajů o cestovních dokladech do informačního systému MVČR
 • projednání v blokovém řízení přestupků na úseku cestovních dokladů občanů ČR
 • vybírání správních poplatků za úkony spojené s agendou cestovních dokladů
 • kontrola agendy pasové služby,
 • kontrola vyrobených e-pasů v systému CDBP
 • zajišťování výroby pasů ve zkrácené lhůtě a s tím spojená administrativa
 • zpracování měsíční a čtvrtletní statistiky
 • vedení evidence pasové služby, podnětů a protokolu vydaných cestovních dokladů
 • plnění ostatních úkolů na tomto úseku- spisová služba, skartace cestovních dokladů
 • zasílání podkladů k vydání cestovních dokladů ve zkrácené lhůtě jiným úřadům
 • zasílání cestovních dokladů a příslušné dokumentace zastupitelským úřadům
 • přijímání oznámení o ztrátě, odcizení a poškození cestovních dokladů, včetně vydání potvrzení
 • předvolávání občanů k projednání nálezů cestovních pasů
 • předvolávání občanů k vrácení neplatných cestovních pasů