Nové meteostanice a senzory kvality ovzduší pomáhají při výuce


Nové meteostanice a senzory kvality ovzduší pomáhají při výuce na dvou školách v Praze 4.
Radní Tomáš Hrdinka s žáky a zástupci firmy při instruktážní hodině na ZŠ Jižní.

Dvě základní školy zřizované městskou částí Praha 4 získaly moderní meteostanice a senzory kvality ovzduší. Cílem pilotního projektu, do kterého se zapojily ZŠ Jižní a ZŠ Filosofská, je umožnit žákům online sledování kvality životního prostředí v okolí školy, lokálních rozdílů zatížení imisemi v Praze 4 a díky tomu pak zkvalitnit výuku.

„Jsme rádi, že se radnice Prahy 4 prostřednictvím radního Tomáše Hrdinky rozhodla pilotně osadit dvě základní školy potřebným zařízením, díky kterému budeme s žáky sledovat stav PM částic, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a přízemního ozonu a další údaje přímo v areálu škol. Zároveň si v samotných hodinách budeme ukazovat, co jednotlivé částice mohou způsobovat, jaké jsou možnosti snížení objemu škodlivých látek ve vzduchu a co jsou jejich původci,“ vysvětlil Lukáš Musil, spoluzakladatel projektu Agdata City.

„Velmi vítám, že se monitoring do škol v rámci místní Agendy 21 podařilo na konec roku z rozpočtu prosadit a že pomůže dobré věci. Žáci se dozvědí více o prostředí, ve kterém žijí, ale zároveň si osvojí jednoduché statistické postupy a způsoby kritického hodnocení delších časových řad při vzájemném srovnání výsledků mezi oběma školami z odlišného prostředí a profesionálními daty ze stanice ČHMÚ v Praze-Libuši,” uvedl Tomáš Hrdinka, radní Prahy 4 pro životní prostředí a místní Agendu 21.

Žáci v reálném čase uvidí, jak celý systém funguje a jak monitoring může pomáhat. Systém ale pomůže i při organizaci výuky. Pokud třeba škodlivé prachové částice překročí limitní imisní hodnoty, systém pověřenou osobu upozorní a ředitel může například lépe plánovat venkovní aktivity dětí anebo jen v kritický čas nevětrat.

„Propojení reálného života a učení je nejlepší způsob smysluplné výuky. Navíc zde hovoříme o přenesení zájmu o životní prostředí ze školního prostředí na rodičovskou veřejnost prostřednictvím jejich dětí, což je podle našeho názoru velmi podstatný detail,” uzavřel Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní.

Na snímcích níže je nejprve jednotka pro měření plynů a polétavého prachu, pak jednotka pro měření meteorologických veličin a grafické zobrazení výsledků na monitoru notebooku. Následují snímky z prezentační hodiny a na závěr je pak otisk obrazovky z doby publikování tohoto článku.

Nové meteostanice a senzory kvality ovzduší pomáhají při výuce na dvou školách v Praze 4.Nové meteostanice a senzory kvality ovzduší pomáhají při výuce na dvou školách v Praze 4.Nové meteostanice a senzory kvality ovzduší pomáhají při výuce na dvou školách v Praze 4.Nové meteostanice a senzory kvality ovzduší pomáhají při výuce na dvou školách v Praze 4.Nové meteostanice a senzory kvality ovzduší pomáhají při výuce na dvou školách v Praze 4.Nové meteostanice a senzory kvality ovzduší pomáhají při výuce na dvou školách v Praze 4.Nové meteostanice a senzory kvality ovzduší pomáhají při výuce na dvou školách v Praze 4.

Plyny a prach...


Aktualizováno: 12.01.2022 – Vít Drbal
Vytisknout