Násilí, oběti všech trestných činů

zpět na titulní stranu FAMILYWEBU

Bílý kruh bezpečí
U Trojice 1042/2, Praha 5 


tel.:  257 317 110 nepřetržitě
fax: 251 512 299
email: centrala.praha@bkb.cz
internet: www.bkb.cz


DONA linka – nepřetržitá telefonická pomoc osobám ohroženým domácím násilím


tel.:  251 511 313
internet: www.donalinka.cz


Poslání organizace

Bílý kruh bezpečí je občanské sdružení s působností v celé ČR, založené v roce 1991. Poslání BKB sleduje tři cíle: poskytovat přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení.