Naši obyvatelé i letos uklízeli čtyřku


Obyvatelé městské části Praha 4 se na přelomu září a října zapojili do dobrovolnických projektů zaměřených na čistotu a pořádek veřejných prostranství. Nejvíc dobrovolníků se zúčastnilo celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Celkem dvacet skupin uklidilo z veřejných ploch více než 20 tun odpadu, který byl tvořen z černých skládek objemného odpadu, ale i drobným nepořádkem, stavební sutí a bioodpadem.

„Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří svůj volný čas věnovali nám všem a pomohli udělat městskou část čistší a přívětivější,“ uvedl radní pro rozvoj veřejných prostranství Jan Hušbauer (ANO 2011).

Organizátorům úklidových aktivit nabízí městská část Praha 4 podporu formou přistavení velkoobjemových kontejnerů, pracovních rukavic a pytlů na odpad. „Za skutečně pozitivní považuji zájem dobrovolníků organizovat úklidy i mimo hlavní projekty jakým je například Ukliďme Česko. Je to inspirativní příklad fungování věcné participace a občanské angažovanosti v praxi,“ uzavřel radní Hušbauer.

úklid poděkování - Naši obyvatelé i letos uklízeli čtyřkuZveřejněno: 15.10.2019 – Vít Drbal
Vytisknout