MČ Praha 4 umožní ekologicky vytřídit oleje a tuky


Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství použitých rostlinných olejů a tuků. Jedná se nejčastěji o zbylý olej po smažení a fritování. Nejhorší, co kuchařka může s tímto odpadem udělat, je vylít jej do kuchyňské výlevky nebo toalety.

oleje a tukyOlej odpadní potrubí postupně zanáší, ucpává a vyčištění odtoku je mnohdy fyzicky i finančně velmi náročné. Mimo to, jedlé oleje a tuky výrazně komplikují čištění odpadních vod na čistírnách.

Jak tedy použitý olej ekologicky likvidovat? Obyvatelům MČ Praha 4 se nyní kromě možnosti odevzdání použitého oleje či dalších kuchyňských tuků do sběrného dvora nebo v rámci mobilního sběru nabízí ještě další řešení. Stačí, pokud použitý olej slijí do PET lahví a následně vhodí uzavřenou PET láhev do nádoby na sběr použitého oleje umístěnou na vybraných stanovištích tříděného odpadu.

„Záměrem MČ Praha 4 je v krátké době zajistit zkušební provoz těchto nádob na pěti stanovištích a v případě, že se osvědčí, rozšířit jejich umístění i jinam,“ uvedl radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka.

Odevzdané kuchyňské oleje se následně recyklují. Různými postupy je možné odpadní tuky recyklovat a použít například při výrobě metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další využití těchto tuků je v kosmetickém průmyslu, chemickém průmyslu a gumárenství.

Pilotní umístění sběrných nádob na olej:
Stanoviště tř. odpadu č. 62 - Štúrova 25
Stanoviště tř. odpadu č. 288 - Hlavní 11
Stanoviště tř. odpadu č. 232 - Jílovská 424/31
Stanoviště tř. odpadu č. 4 - Nuselská 2/1
Stanoviště tř. odpadu č. 30 - Podolská 116


Zveřejněno: 05.07.2019 – Vít Drbal
Vytisknout