Lipová alej v Jeremenkově zůstane zachována

zivotni_prostredi3.jpgLipové stromořadí v Jeremenkově ulici zůstane zachováno, Praha 4 povolila pokácení pouze tří lip ze 47. Žádost o kácení 47 lip malolistých v aleji podél Jeremenkovy ulice podalo Hlavní město Praha zastoupené na základě plné moci Technickou správou komunikací a důvodem měl podle žadatele být špatný zdravotní stav a zhoršená provozní bezpečnost těchto dřevin.

"S takto rozsáhlým kácením jsme od samého počátku zásadně nesouhlasili," uvedl 1. zástupce starosty pro oblast životního prostředí Jiří Bodenlos. "Kompletním pokácením těchto stromů, by nepochybně došlo ke vzniku ekologické újmy a zhoršení životního prostředí obyvatel v bezprostředním okolí Jeremenkovy ulice. Alej v těchto místech plní nezastupitelnou úlohu izolační zeleně".

Žádost o pokácení celkem 47 stromů tvořících lipovou alej podala Technická správa komunikací dne 9. září 2013. Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 povolil pokácení tří stromů s ohledem a jejich zdravotní stav a sníženou provozní bezpečnost, a naopak nepovolil pokácení 44 stromů.

I když Technická správa komunikací svoji žádost podpořila znaleckým posudkem na zdravotní stav a provozní bezpečnost stromů, odbor životního prostředí a dopravy si nechal zpracovat vlastní znalecké posudky  na posouzení  zdravotního stavu, provozní bezpečnosti, perspektivy stromů a ekologického a jejich funkčního významu v lokalitě.

Z obou posudků vyplynulo, že kvalita stromořadí je velmi dobrá a jeho funkční a estetická hodnota velmi vysoká. Pro Jeremenkovu ulici má lipová alej velký význam, nejen jako izolační zeleň zachycující prach a emise z dopravy ve značně frekventované ulici, ale slouží také k zastínění značně osluněné lokality a jako biotop živočichů a hnízdiště ptáků. Stromy zadržují vodu v lokalitě, produkují kyslík a zvlhčují ovzduší. V nedávné době byl u těchto dřevin proveden zdravotní a bezpečnostní řez, podle znalců odborně provedený.

„Jsem velmi rád, že stromořadí v Jeremenkově ulici bude zachováno, stálo to velké úsilí místních občanů i samosprávy,“ uvedl dále Jiří Bodenlos. „Za pokácené lípy musí Technická správa komunikací vysadit pět lip srdčitých s obvodem kmene 18-20 centimetrů, zapěstovanou korunou ve výšce 2,5 metrů, které stromořadí doplní.“