Květnatá louka v Novodvorské ulici září barvami


Květnatá louka v Novodvorské ulici - Městská část Praha 4 v souladu s nově nastavenou politikou péče o zeleň a zvyšováním biodiverzity ve městech na jaře pokusně vysela květnatou louku ve středovém pásu komunikační zeleně v ulici Novodvorská od OC Plaza až po ulici Vavřenova. Tomuto kroku předcházelo loňské složité vyjednávání o výpůjčce pozemků od Technické správy komunikací, která měla jiné priority.

Městská část Praha 4 v souladu s nově nastavenou politikou péče o zeleň a zvyšováním biodiverzity ve městech na jaře pokusně vysela květnatou louku ve středovém pásu komunikační zeleně v ulici Novodvorská od OC Plaza až po ulici Vavřenova. Tomuto kroku předcházelo loňské složité vyjednávání o výpůjčce pozemků od Technické správy komunikací, která měla jiné priority.

„Motivem MČ Praha 4 bylo především pozvednout estetiku prostředí sídliště a zároveň podpořit druhovou rozmanitost hmyzu, zejména motýlů, kteří už byli na lokalitě pozorováni,“ vysvětlil radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011). „Z tohoto důvodu byla pro výsev použita speciálně vybraná směs velkokvětých letniček, tzv. Strakonická louka, která má zároveň vysokou estetickou hodnotu,“ dodal radní.

Bohužel nic není tak úplně dokonalé. V rámci údržby okolních travních porostů došlo na části louky ještě před vykvetením prostřednictvím cizího subjektu k neuváženému zásahu a některé, především vyšší druhy rostlin byly posekány. Na části květnaté louky byly rovněž jiným cizím subjektem bez rozmyslu a neodborně složeny ocelové trubky v souvislosti s rekonstrukcí místního teplovodu.

„S dotčenými subjekty radnice věc intenzivně řeší, a to jak po technické, tak kompenzační stránce. Věřím, že se podaří louku obnovit v původním rozsahu,“ uzavřel radní Hrdinka.

Více foto v galerii na odkazu ZDE a na vaše reakce se pan radní těší na e-mailu: tomas.hrdinka@praha4.cz .

Doplňujeme i o reportáž Praha TV na odkazu ZDE .

Článek v Pražském patriotu.

Reportáž v České televizi (přímý link na reportáž ze Studia 6).

Květnatá louka v Novodvorské ulici - Městská část Praha 4 v souladu s nově nastavenou politikou péče o zeleň a zvyšováním biodiverzity ve městech na jaře pokusně vysela květnatou louku ve středovém pásu komunikační zeleně v ulici Novodvorská od OC Plaza až po ulici Vavřenova. Tomuto kroku předcházelo loňské složité vyjednávání o výpůjčce pozemků od Technické správy komunikací, která měla jiné priority.

Zveřejněno: 13.07.2020 – Vít Drbal
Vytisknout