Krizová linka AREÍON pomáhá seniorům

Řešení pro seniory a handicapované, kteří se obávají samoty v okamžiku, kdy budou potřebovat pomoc, nabízí městská část Praha 4 ve spolupráci s občanským sdružením Život 90. Osaměle žijící lidé si mohou přivolat pomoc prostřednictvím krizové linky AREÍON.

„Dostanou přístroj, který vypadá jako mobilní telefon a žadatelé by ho měli neustále nosit na krku. Po bytě mají také rozmístěna čidla, která monitorují jejich pohyb. Jde většinou o případy náhlé indispozice nebo třeba pádu v bytě,“ říká zástupkyně starosty pro sociální oblast Ivana Staňková (ODS).
Žádosti od občanů městské části Praha 4 o zavedení této linky přijímá odbor školství a kultury Úřadu MČ Praha 4. Dále také provádí místní šetření v bytech žadatelů a žádost pak předkládá k posouzení komisi zdravotně sociální Rady MČ Praha 4.
Instalaci krizové linky v ceně 12 500 korun uhradí městská část. Žadatel se podílí na zavedení linky částkou 1000 korun, kterou uhradí občanskému sdružení Život 90, stejně jako měsíční paušální částku 400 korun za službu tísňové péče. Tato linka funguje na území městské části Praha 4 už třetím rokem a na rok je vždy možno ji poskytnout až 20 žadatelům.