Krizová centra


Krizová centra poskytují neodkladnou, bezbariérovou a nestigmatizující psychiatrickou péči. Poskytují různé formy krizové intervence (telefonická, tváří v tvář) a též krátkodobý pobyt na lůžku s intenzivním terapeutickým programem. Poskytují zdravotní péči občanům, u nichž došlo k takovému zhoršení psychického stavu, ve kterém je nutná akutní krátkodobá psychiatricko-psychologická intervence při pobytu na krizovém lůžku, avšak stav nevyžaduje psychiatrickou hospitalizaci.

Nutnou podmínkou pro funkci centra je dostupnost psychiatra po dobu 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Tuto podmínku splňují v Praze pouze dvě psychiatrická krizová centra:

Psychiatrická krizová centra

Krizové centrum RIAPS
Chelčického 39, Praha 3

internet: www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps

Je součástí Centra sociálních služeb Praha. Poskytuje krizovou intervenci, individuální a skupinovou psychoterapii, relaxační techniky, farmakoterapii a sociální poradenství. Služby jsou dostupné nepřetržitě, včetně linky důvěry, jsou doplňovány i možností krátkodobé hospitalizace na lůžkovém oddělení k překlenutí krizového období a možností krátkodobého pobytu v denním stacionáři. Tým tvoří psychologové, psychiatři, zdravotní sestry a sociální pracovníci.


Centrum krizové intervence
Ústavní 91, Praha 8

internet: www.bohnice.cz/krizova-pomoc

Je jednou ze služeb poskytovaných Psychiatrickou léčebnou v Praze -Bohnicích. Jde o nízkoprahové zařízení, které poskytuje pacientům akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v situaci psychické krize. Centrum je dostupné nepřetržitě, bez objednání, jeho součástí je linka důvěry. Kromě možnosti krátkodobé hospitalizace Centrum poskytuje i denní skupinově psychoterapeutický program, ambulantní konzultace a specializovanou skupinu pro lidi, kteří se vyrovnávají s následky akutního traumatu.

 

Mobilní krizové týmy

Mobilní krizový tým může být kombinován s činnostmi krizového centra nebo může být fungovat jako samostatná služba. Tým je obvykle složen z psychiatra, klinického psychologa, psychiatrické sestry nebo sociálního pracovníka. Poskytuje krizovou intervenci, neodkladné psychiatrické a psychologické vyšetření, farmakoterapii a emergentní psychoterapii přímo v místě rozvoje krizové situace. Mobilní tým by měl mít nepřetržitou časovou dostupnost. Vzhledem k omezeným finančním možnostem služeb existuje v rámci Prahy v současnosti jeden mobilní tým, avšak s pouze omezenou časovou dostupností:

Krizové oddělení Denního psychoterapeutického sanatoria
Medkova 2, Praha 4

internet: www.ondrejov.cz/krizove-oddeleni

Služby krizového týmu jsou určeny jak pro pacienty, kteří již byli léčeni pro psychotickou poruchu, avšak v současnosti odmítají léčbu, tak pro ty, u nichž se psychotické onemocnění rozvíjí, odmítají však léčbu a na krizový tým se obracejí příbuzní nemocného. Tým se skládá z psychiatrů, klinického psychologa, psychiatrické sestry, sociálního pracovníka a dalších psychoterapeutů.
Tým pracuje ve všedních dnech během obvyklé pracovní doby.

Krizová služba Fokus Praha
Vnislavova 58/3, Praha 2

tel.: 777 800 983
email: krize@fokus-praha.cz
chat: https://www.fokus-praha.cz

Nabízíme terénní, telefonickou a chatovou krizovou pomoc, která je bezplatná a může být poskytována anonymně.
Podáváme pomocnou ruku těm, kteří nemají dost sil, aby sami vyřešili obtížnou životní situaci, ve které se ocitli.
Provozní doba:
Každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin.
Chat – každý všední den od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.
Sídlo: V zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle

http://www.ditekrize.cz/o-nas#nase-sluzby

1. KRIZOVÁ POMOC

Časová dostupnost služby: 
Pondělí: 8.00 – 16.00 h
Úterý, středa, čtvrtek: 8.00 – 18.00 h
Pátek: 8.00 – 14.00 h.

Objednání
Dětské krizové centrum uvítá vaše objednání prostřednictvím telefonních nebo e-mailových kontaktů.
1) telefonicky na čísle: 241 480 511 nebo 777 664 672
Nejvhodnější dobou pro objednání a telefonáty je následující doba: po – pá: 8.15 – 9.00 h nebo 11.30 – 12.00 h nebo 12.30 – 13:00 h. 
2) elektronicky na adrese: ambulance@ditekrize.cz
3) osobně na adrese zařízení.

OKAMŽITÁ KRIZOVÁ POMOC
Dětské krizové centrum nabízí jednorázovou okamžitou pomoc dětem a dospívajícím bez objednání, a to vždy v úterý, středa a čtvrtek od 16 do 18 h.

2. PRÁVNÍ PORADNA

ROZŠÍŘILI JSME SLUŽBY PRÁVNÍ PORADNY! Poradna je ZDARMA. Podmínkou poskytnutí služby je, že konzultované téma bude mít přímou souvislost s potřebami a zájmy dítěte. 

Časová dostupnost služby: 
Pouze na objednání každé 1. úterý v měsíci 16.00-18.00

Objednání
1) telefonicky na čísle: 241 480 511 nebo 777 664 672
2) napište svůj dotaz na pravniporadna@ditekrize.cz
Více na http://www.ditekrize.cz/o-nas#aktuality

3. LINKA DŮVĚRY

a) TELEFONICKÁ
Na telefonní číslo 241 484 149, 777 715 215 se můžete obrátit i vy se svými problémy a dotazy 7 dní v týdnu - 24 hodin denně.
Rizika kyberprostoru telefonní číslo 778 510 510 7 dní v týdnu - 24 hodin denně.
Možnost zasílání SMS zpráv je blokována operátorem.

b) INTERNETOVÁ LINKA DŮVĚRY
problem@ditekrize.cz
Na Váš dotaz odpovíme do 3 pracovních dnů.

c) CHAT
PONDĚLÍ, PÁTEK od 14.00 do 18.00; v SOBOTU a NEDĚLI od 9.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00 na adrese www.elinka.iporadna.cz

d) SKYPE
PONDĚLÍ – ČTVRTEK v časech 14.00 - 22.00 a PÁTEK – NEDĚLE v časech 10:00 - 22.00. SKYPE jméno je ld_dkc. Celé jméno Skype uživatele je Linka důvěry Dětského krizového centra. Případně lze najít kontakt na Linku důvěry po zadání hledání e-mailové adresy: problem@ditekrize.cz. Na Skype přijímáme pouze hovory. S ohledem na zachování oboustranné anonymity nepřijímáme žádosti o autorizaci a nelze s námi komunikovat pomoci Skype chatu.
Aktualizováno: 13.03.2022 – Vít Drbal
Vytisknout