Kontejnery na tříděný odpad pro nevidomé

Praha 4 nabízí deset separačních stanovišť označených Braillovým písmem. Po dobu šesti měsíců mají nevidomí a slabozrací obyvatelé v rámci pilotního projektu možnost vyzkoušet si odkládání jednotlivých komodit – papíru, skla, plastu a nápojových kartonů do kontejnerů na 10 vytipovaných separačních stanovištích.

1.jpg

„Jsme první pražskou městskou částí a zcela určitě i první v České republice, kdo pilotní projekt obdobného charakteru realizuje,“ uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 4 Ivana Staňková. „Pevně věřím, že označení sběrných nádob Braillovým písmem pomůže našim nevidomým občanům odstranit další bariéru.“

Lokality pro umístění separačních stanovišť označených Braillovým písmem vybrali zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR (SONS ČR), a to v místě bydliště nevidomých. Do projektu se zapojila obecně prospěšná společnost EVOK, která projekt financuje a Pražské služby, které na svých nádobách pro separovaný odpad zajistí instalaci tabulek v Braillově písmu.

Nad projektem převzala záštitu zástupkyně starosty městské části Praha 4 Ivana Staňková a je podporován pražským magistrátem.

3.jpg

4.jpg

2.jpg

5.jpg

IMG_7504.jpg

IMG_7489.jpg

IMG_7474.jpg

IMG_7470.jpg