Kontejnery na plechovky - hliník

Společnost Pražské služby, a.s., Magistrát hlavního města Prahy a městská část Praha 4 ve snaze rozšířit systém sběru tříděného odpadu, zahájila pilotní projekt na sběr nápojových plechovek. Celý projekt začal 1. května 2013 a byl provozován na třech vybraných městských částech hl. m. Prahy (Praha 1, Praha 17 a Praha – Klánovice).

Na základě sesbíraných dat v první části pilotního projektu se zatím jeví, že pro Pražany je třídění důležitá věc a ve srovnání s jinými městy jako je např. Brno, Praha dosáhla nesrovnatelně lepších výsledků sebraného množství cílené komodity. Nyní, po skončení prvního cyklu, dochází k jeho prodloužení a zároveň rozšíření. Tím rozšířením jsou čtyři stanoviště právě na Praze 4 (viz. tabulka - seznam stanovišť), kde budou přistaveny speciální nádoby s horním výsypem o objemu 1 100 l (se šedivím metalickým zamykacím víkem a vhozovými chlopněmi – viz obrázek) a bude zde sledováno jak množství a čistota sebrané komodity, tak možnosti zařazení těchto nádob (s horním výsypem) do dalšího použití (manipulace, váha, atd.).

Seznam stanovišť, u kterých jsou umístěny nádoby na sběr nápojových plechovek

Stanoviště (ulice)

  • Choratická x Hlavní (Záběhlice)
  • Podolská pravá (za vodárnou)
  • Vavřenova u Billy (Braník)
  • Pacovská x Jankovská (Krč)

Informace o projektu jsou pravidelně aktualizovány na internetových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy - www.praha.eu nebo na webových stránkách Informační servis o životní´m prostředí v Praze - www.envis.praha-mesto.cz.

Celkem bude tedy projekt zahrnovat 53 stanovišť a jeho druhé kolo bude probíhat v termínu od 1. listopadu 2013 až do 30. června 2014.

„Pevně věřím, že touto cestou oslovíme širokou veřejnost, která ráda využije možnosti třídit další komoditu na území městské části Praha 4 a aktivně se zapojí do tohoto pilotního projektu,“ řekl zástupce starosty Ing. Jiří Bodenlos (ČSSD) a pokračoval: „ Zároveň mají  obyvatelé naší městské části možnost zaslat své podněty, kde by dle jejich názoru měl být kontejner na sběr plechovek umístěn."

Své podněty zašlete, prosím, na adresu eva.simkova@praha4.cz nejpozději do 31. prosince 2013.

 Kontejner na plechovky (2).jpg

 Kontejner na plechovky (1).jpg

Kontejner na plechovky.jpg