Knihovny pro rodiče


Knihovny pro rodiče
Knihovna Ústavu pro péči o matku a dítě
adresa:
Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
tel.:
296 511 111,
e-mail:
info@upmd.eu
web:
www.upmd.cz
Knihovna Zdravotnického zařízení Praha 4,
specializovaná knihovna zaměřená na oblast slaďování pracovního a soukromého života, mateřství, rodičovství, zdraví a výchovu dětí. Knihy si lze bezplatně zapůjčit
adresa:
Jesle Kotorská,
Kotorská 1590/40, Praha 4
tel.:
241 011 791
e-mail:
jesle.kotorska@zzpraha4.cz
adresa
Jesle Rabasova,
Rabasova 1068/12, Praha 4
tel.:
241 442 217
e-mail:
jesle.rabasova@zzpraha4.cz