Kluby a centra pro děti a mládež

zpět na titulní stranu FAMILYWEBU

ICOK - Informační centrum oddílů a klubů
Viktorinova 1210/8,
Praha 4 – Nusle


tel.: 242 487 716


web: ustredi8@icok.cz

Sdružení dětí a mládeže, jehož posláním je podporovat informovanost o neziskovém sektoru spreferencí jeho části pracující s dětmi. ICOK usiluje o vzájemnou spolupráci jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží. Dále provozuje několik internetových portálů pro děti a mládež. ICOK provozuje v Praze 4 vlastní Internetstudio pro děti a mládež. Je místním sdružením působícím v Praze.

Společně s TJ oddílů rekreačních sportů Praha provozuje centrum volného času Kamarád, jehož prostřednictvím se zabývá i neinternetovými aktivitami (turistika, stolní hry a šipky, natáčení amatérských filmů apod.).

 

Kiwanis klub Praha
Roztylské náměstí 649/19,
Praha 4 – Záběhlice


tel.: 604 909 509


email: jbrezna@volny.cz


web: www.kiwanis.sweb.cz

Kiwanis International je jedním ze tří největších mezinárodních prestižních klubů na světě. Je to servisní klubová organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem. Humanitární a jiné projekty klubu mohou být místní, celonárodní i mezinárodní. Kiwanis poskytuje po mnohá desetiletí vybudovanou infrastrukturu, která umožní rozvíjet a realizovat společné myšlenky, pomůže mladým lidem setkávat se s novými lidmi a vytvářet nové obchodní či osobní kontakty po celém světě.

Kiwanis klub realizuje projekty zaměřené na následující oblasti: bezpečnost dětí, péče o dítě např. projekt bezplatného očkování dětí, zdraví dítěte např. celosvětový projekt IDD (boj proti nedostatku jódu), rodičovské dovednosti, pomoc dětem z dětských domovů, pomoc postiženým dětem, např. Autíčko proti černé tmě, Písničkou ke slunci, Projekt panenka atd.

 

DTA Dětská tisková agentura
Klub Domino
Na Nivách 314,
Praha 4 – Michle


tel.: 241 484 321,
mob.: 603 426 422


email: dta@dta.cz


web: www.dta.cz

Klub Domino, DTA je občanské sdružení dětí a mládeže (stejně jako např. Junák, Pionýr, Duha a mnohé další) registrované u MVČR. Všichni členové jsou zpravodaji DTA a pravidelně přispívají do Malých novin a do vysílání Radia Domino.

Klub Domino, DTA spolupracuje s profesionálními novináři, nejlepší články jeho zpravodajůuveřejňují opravdové noviny a časopisy, nejlepší zvukové nahrávky Český rozhlas ve vysílání pro děti na stanici Praha. Klub Domino, DTA podporuje a propaguje všechny činnosti, které mohou podnítit rozvoj smysluplné činnosti dětí ve volném čase. K tomuto účelu spolupracuje se sdělovacími prostředky a s odborníky z oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Podněcuje, zaznamenává a propaguje činnost dětských kolektivů, domů dětí a mládeže, organizací dětí i dospělých, které se na náplni volného času dětí podílejí. Podchycuje a rozvíjí talent a zájem dětí o práci ve sdělovacích prostředcích. Vyvíjí vlastní nezávislou činnost ve prospěch organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závislostí a dalším sociálně patogenním jevům působících na děti a mládež. Navazuje kontakty a spolupracuje s podobnými organizacemi působícími v ČR i v zahraničí. Činnost DTA podporuje MŠMT ČR a MK ČR. Záštitu nad činností DTA přijal Český výbor proUNICEF. DTA je nositelem mimořádné novinářské ceny Ferdinanda Peroutky 2004.

 

Národní institut pro děti a rodinu
Trenčínská 2/2632,
Praha 4 – Záběhlice


tel.: 776 240 141


email: info@hyperaktivita.cz


web: www.hyperaktivita.cz

Občanské sdružení NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu bylo založeno v roce 2003 podpůvodním názvem Hyperaktivita – Institut pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti. Vzhledem k stále se rozšiřujícímu portfoliu činností a služeb, rozhodla správní rada na podzim 2010 o přejmenování sdružení, s tím, že činnosti podporující rodiny s hyperaktivními dětmi zůstávají nadále stěžejními aktivitami sdružení. Sdružení se dále věnuje problematice profesionalizace a kvality služeb péče o děti předškolního věku, vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků školských zařízení, publikační a výzkumné činnosti a mezinárodní spolupráci. Kromě poradenského programu sdružení realizuje sociálně rehabilitační aktivity, dramaterapeutické skupiny pro děti předškolního a školního věku, víkendové dramaterapeutické dílny, edukačněrelaxační pobyty pro rodiny a letní sociálně rehabilitační pobyty v přírodě.

 

Mládež ČCE Braník
Modřanská 118,
Praha 4 – Braník


tel.: 244 461 037
mob.: 739 244 833


email: branik@evangnet.cz


web: branik@evangnet.cz

Sdružení evangelické mládeže je skupina lidí, které část svého volného času věnuje péči o seniorátní mládež Českobratrské církve evangelické, přípravě akcí, rozšiřování informací o jiných křesťanských mládežnických akcích, snaží se vytvořit půdu pro setkávání mládeže a podporovat mládež ve sborech atd. Schází se jednou za měsíc na 3,5-5 hodin.

 

Bratrská jednota Babtistů (dále „BJB“) – Jednota mládeže
Na Topolce 677/14,
Praha 4 – Podolí


tel.: 241 434 256


email: czechbaptist@iol.cz


web: www.bjb.cz

Odbor mládeže BJB především sdružuje mladé lidi ze sborů BJB a dává jim příležitost pro vzájemnou spolupráci. Sbory BJB ho ustanovily jako společný nástroj pro rozvoj práce mezi mládeží. Členství v tomto Odboru není nijak pevně dané, ale každá mládež, která má zájem a chce se podílet na této společné práci, může vyslat na Setkání Odboru mládeže (které se koná min. jednou ročně) svého zástupce a tak spolurozhodovat o společných akcích a dalším plánování. Každá mládež (bez ohledu na svoji velikost) má na takovém setkání jeden hlas.

Pro fungování Odboru mládeže si mládežníci volí Radu ODM, která má za úkol podporovat tuto práci, pomáhat propojovat jednotlivé mládeže a pomáhat s akcemi, které přesahují možnosti jednoho sboru (např. konference mládeže, regionální setkání, letní tábory, misijní výjezdy, atd.).

 

Občanské sdružení XD
Budějovická 859/46,
Praha 4 – Krč


tel.: 737 122 132


email: morx@pikachu.cz

Sdružení pořádá tábory a zábavně vzdělávací akce pro děti.