Kácení lip pozastavilo předběžné opatření

Městská část Praha 4 - znak 3.jpgPraha 4 nesouhlasí s nynějším záměrem Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) kácet lípy v Kvestorské ulici. Postavila se tak na stranu občanů, kterým se nelíbí, že se PVS rozhodla vrátit ke svému původnímu záměru pokácet pět lip až několik měsíců po provedení výkopových prací spojených s rekonstrukcí vodovodu.

„Rozhodnutí PVS nás velice nepříjemně překvapilo“ netají své rozhořčení 1. zástupce starosty pro životní prostředí Jiří Bodenlos. „Pevně doufám, že PVS svůj záměr přehodnotí, a pokud ustanovený soudní znalec shledá stromy jako bezpečné, bude i nadále lipová alej součástí Kvestorské ulice.“

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 vydal 25. února 2014 předběžné opatření, kterým PVS přikazuje zdržet se činnosti, který by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně chráněných částí přírody, spočívající v kácení pěti lip velkolistých, a to do doby, než bude vydáno rozhodnutí dle ustanovení § 66 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Dalším krokem bude ustanovení soudního znalce, který zpracuje odborný posudek na posouzení provozní bezpečnosti jednotlivých dřevin, neboť během výkopových prací došlo k zásahu do kořenového prostoru lip a následně tak k možnému snížení bezpečnosti.

Pražská vodohospodářská společnost požádala v roce 2011 o vydání rozhodnutí ke kácení pěti lip, a to z důvodu rekonstrukce vodovodního potrubí. To bylo orgánem státní správy vydáno v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Realizace výkopových prací v letních měsících loňského roku se nakonec obešla bez nutnosti dřeviny pokácet.

Obavy o osud pěti lip v Kvestorské ulici nyní vzbudil záměr PVS pokácet tyto dřeviny, i když od provedení výkopových prací uběhlo několik měsíců. Tento týden se k údivu všech PVS ke svému původnímu záměru rozhodla vrátit. To se samozřejmě nelíbí ani občanům v Kvestorské ulici ani zástupcům samosprávy.

„Všichni jsme byli rádi, že toto stromořadí bude zachováno, stálo to velké úsilí místních občanů i samosprávy“ uvedl k tomu Jiří Bodenlos. PVS nás nyní informovala o havarijním stavu kanalizace a městská část činí všechny kroku k tomu, aby se lípy nekácely.“