Jak dopadla zpětná vazba ke konceptu revitalizace parku Jezerka?


Práce na studii revitalizace parku Jezerka pokračují. V průběhu března 2021 měli zájemci příležitost vyjádřit se prostřednictvím on-line ankety k prvnímu autorskému konceptu. Zpětná vazba vyzněla převážně pozitivně.

Navržené přístupy vykazují poměrně vysokou až velmi vysokou průměrnou míru přijatelnosti mezi respondenty. Ti zároveň prostřednictvím ankety předali autorům velké množství rozmanitých podnětů a připomínek.

"Mile mě potěšil velký počet obyvatel, kteří se do ankety zapojili a rád bych jim za jejich stanoviska a podněty poděkoval " říká radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS). "Ozvalo se nám přes tři stovky respondentů a věřím, že nejen u parku Jezerka to signalizuje, že jsme se vydali správným směrem," dodává radní.

Souhrnný komentář autorů k podnětům a připomínkám respondentů je přílohou poslední zprávy zveřejněné na https://praha4.pincity.cz/projekty/47 (pozn.: v oblasti soubory). Podívat se na ni můžete i ZDE .

Dejte architektům zpětnou vazbu ke vznikajícímu návrhu revitalizace parku Jezerka
Zveřejněno: 31.03.2021 – Vít Drbal
Vytisknout