Hřiště Spořilov a Vršovická vodárna

Hřiště Spořilov

Hřiště je záměrně koncipováno  tak, aby ho mohli využít děti, starší děti i dospělí. Ale nejde tady jen o sport. Hřiště je místem, kde se mají lidé také potkávat a vzájemně se poznat.

Nové hřiště nabízí kromě umělého povrchu, na němž je možné si zahrát fotbal či basketbal nebo další kolektivní sporty, také pyramidu z provazů a další stanoviště, která mohou děti bavit i zlepšovat jejich fyzickou kondici. V blízkosti hřiště je kavárna a restaurace se zahrádkou, které lze využít jako další místo k odpočinku.

Hřiště Spořilov.jpg

 

Hřiště Vršovická vodárna

Městská část Praha 4 v sousedství areálu bývalé vodárny vybudovala moderní dětské hřiště, jež nabízí řadu průlezek a rozličných herních prvků, prospívajících posílení motoriky dětí. Patří mezi ně například lanový komplex, lezecká stěna, tobogány, skluzavky, houpačky či nafukovací trampolína. Vybudování hřiště stálo celkem 33 milionů korun.

Na místě, které před revitalizací hyzdila skládka komunálního odpadu a kde bylo umístěno omšelé psí cvičiště, dnes mohou návštěvníci všestranně relaxovat i odpočívat. Finančně se na rekonstrukci celé oblasti zásadní měrou podílela Evropská unie. Slavnostní otevření vodárny a hřiště proběhlo mj. formou dětského dne, který obohatilo vystoupení  dětí  ze  sdružení  Kroužky.  Na  místě  se  odehrál  i  křest  brožurky  o  historii Vršovické vodárny. Dětské hřiště v koncepci rozvoje naší městské části reprezentuje místo setkávání maminek s dětmi i celých rodin. Navíc oživení tohoto místa s sebou nese i setkání se stavbami architekta Kotěry, které jsou stále moderní a elegantní. Vršovická vodárna v Braníku vyrostla na počátku 20. století a jejím vybudováním si tehdejší město Vršovice (nebylo ještě součástí Prahy) zajistilo přísun pitné vody. Areál Vršovické vodárny naleznete kupodivu v Braníku, poblíž železničního mostu v ulici Vltavanů.

Hřiště Vršovická vodárna.jpg

 

Vytisknout