Dům dětí a mládeže - Hobby centrum 4

zpět na titulní stranu FAMILYWEBU

Je centrem volného času pro děti a mládež. Ale přes toto zdánlivé vymezení je vlastně otevřeným domem pro všechny v jejich volném čase. Zřizovatelem je Hlavní město Praha. Centrum nabízí především dětem a mládeži pravidelnou zájmovou činnost (kroužky, kluby a kurzy). Ve více než 150 zájmových útvarech pracuje týden co týden více než 1600 dětí a mladých lidí.Vedle pravidelné zájmové činnosti pravidelně realizují desítky akcí nejen v Hobby centru 4, ale na celém území Prahy a společně s ostatními domy dětí a mládeže i mimo Prahu.

Organizačně zabezpečuje desítky zájmových soutěží pro děti a mládež z řady zájmových oblastí  a  sami  přinášejí  soutěže  nové,  a  to  nejen  pro  pražskou,  ale i  českou a zahraniční mladou populaci. Ti, kteří se neradi začleňují do pravidelných aktivit, si oblíbili otevřený klub Déčko.Prázdninové dny v průběhu školního roku a během letních prázdnin mohou zájemci trávit na desítkách táborů a výletů nejen v Čechách, ale i v zahraničí. V Hobby centru 4 pracuje Ski centrum, které organizuje akreditované kurzy školního lyžování a snowboardingu, dále Služba školám, která zase školám a školským zařízením pomáhá s ekonomickou složkou jejich činnosti, ale i např. pedagogická knihovna sloužící nejen odborné veřejnosti, ale také školákům a studentům. V hudebním nahrávacím studiu, otevřeném všem zájemcům – profesionálům i amatérům, se pravidelně nahrávají hudební CD základním uměleckým školám, mladým kapelám, recitátorům, muzikantům sólistům. Pro veřejnost od pondělí do pátku do pozdních večerních hodin slouží Fit-centrum, skupiny dětí a mládeže nejen z Čech, ale i ze zahraničí se ubytovávají v naší ubytovně v Klubu Amfora a pražské děti mohou po celý rok trávit příjemné chvíle ve zdravém prostředí Rakovnicka v naší Škole v přírodě ve Skryjích.

Dům dětí a mládeže  - Hobby centrum 4

Bartákova 1200/4
140 00 Praha 4


tel.: 241 731 510, 241 734 024,
mob.: 602 399 835


email: informace@hobbycentrum4.cz
internet: www.hobbycentrum4.cz