Dotační programy městské části Praha 4


Rada městské části Praha 4 schválila usnesením č. 3NR-47/2022 ze dne 7. 12. 2022 vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4 pro rok 2023 včetně souvisejících příloh.
 • Lhůta pro podání žádosti o dotaci na rok 2023 začíná ve středu 11. ledna 2023 a bude ukončena ve středu 25. ledna 2022 v 18:00 hod (po 18. hodině již nebude možné odeslat žádost přes dotační portál). Harmonogram dotačního řízení je samostatně ke stažení ZDE .
 • Upozorňujeme žadatele o dotaci, že podmínkou pro posouzení nové žádosti je řádně a v termínu do 31. 1. 2023 odevzdat vyúčtování předchozí dotace (pokud byla udělena)! Vyúčtování nově probíhá přímo v prostředí dotačního portálu.
Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2023
(formát PDF k prohlíženi i stažení - jsou shodné s přílohou č.1 ve všech dotačních programech)


VYHLÁŠENÉ PROGRAMY

 1. Dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit
  kontaktní pracovníci: Petra Malinová , DiS. , Michal HU , Mgr. Daniela Kazdová

 2. Dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti
  kontaktní pracovníci: Petra Malinová , DiS. 

 3. Dotační programy na podporu bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací, zabývajících se snižováním rizik v oblasti prevence drogových závislostí
  kontaktní pracovník: Mgr. Zuzana Fišerová  

 4. Dotační programy pro oblast sociální a zdravotní
  kontaktní pracovníci: Mgr. Ivana Síglerová , Tereza MachkováMgr. Klára Merlíčková

 5. Dotační programy na podporu životního prostředí
  kontaktní pracovníci: Petra Malinová , DiS

 6. Dotační programy na podporu rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin
  kontaktní pracovník: Jarmila Roznerová (rodinná politika), Mgr. Anna Chválová (Integrace cizinců a národnostní menšiny)
(!) Uvedení kontaktní pracovníci Vám zodpoví případné dotazy týkající se obsahu jednotlivých dotačních programů a to do 10. ledna 2023.
V případě potřeby v rámci dotačního portálu DSW2 ve věcech technických kontaktujte pracovníka: Michal HU

Dotační portál (DSW2) městské části Praha 4
včetně dalších informacích naleznete na:


dotační portál


 

Dotační programy hl. m. PrahyPraha.eu - dotace a granty
- více informací naleznete ZDE .

Grantový portál města Prahy -
více informací naleznete ZDE .

AKTUALITY:PŘEHLED UDĚLENÝCH GRANTŮ  A DOTACÍ
 rok 2022
Přehled udělených jednoletých dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 4 pro rok 2022
rok
2021
Přehled udělených jednoletých dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 4 pro rok 2021
rok
2020
Přehled projektů přijatých do dotačního programu "Podpora akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 - 3. výzva"

Přehled projektů přijatých do dotačního programu "Podpora akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 - 2. výzva"

Přehled udělených jednoletých dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 4 pro rok 2020
rok
2019
Přehled udělených víceletých dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 4 pro roky 2019 - 2021

Přehled udělených jednoletých dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 4 pro rok 2019

Přehled udělených dotací podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4
rok
2018
Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2018
rok
2017

Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2017

 rok 2016
Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2016
rok 2015
Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů:
Přehled udělených víceletých grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro léta 2015 až 2018
Přehled udělených jednoletých grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2015
rok 2014
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2014 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2014 - I. kolo
rok 2013
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - III. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - I. kolo
rok 2012
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2012
rok 2011
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2011
rok 2010
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2010 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2010 - I. kolo
rok 2009
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2009
rok 2008
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2008
rok 2007
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2007
Dotace a granty hlavního města Prahy
 
Vloženo: 06.12.2022 – Vít Drbal   |   Zveřejněno: 06.12.2022 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 02.01.2023 – Vít Drbal
Vytisknout