Domácí násilí, ženy

zpět na titulní stranu FAMILYWEBU

ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí
Podolská 242/25, Praha 4,

email: info@rosa-os.cz
internet: rosa-os.cz

Ke konzultaci je vždy nutné se předem telefonicky objednat na telefonním čísle  241 432 466, SOS linka 602 246 102 

Poslání organizace 

Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy je nestátní nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. Občanské sdružení ROSA usiluje o zlepšení systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem. Jeho součástí je i odborné specializované poradenství a  komplexní pomoc pro ženu- oběť domácího násilí,  mezi níž patří krizová intervence, sociálně-terapeutické poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu, poskytování utajeného azylového bydlení pro ženy-oběti domácího násilí (formou azylového domu a bytu) a telefonická krizová pomoc pro všechny oběti domácího násilí.  ROSA pomáhá ženám již od roku 1993  - nejprve jako nadace, od roku 1998 jako občanské sdružení

 

Psychosociální centrum Acorus
Dělnická 213/12, Praha 7

email: info@acorus.cz
internet: www.acorus.cz


Krizová nonstop linka 283 892 772

Poslání organizace 

Hlavním posláním je nabízet komplexní pomoc obětem domácího násilí a rozšiřovat informace o dané problematice mezi veřejnost. Psychosociální centrum Acorus je zaměřeno na přímou pomoc ženám a dětem, které se staly oběťmi domácího násilí. Toto centrum nabízí včasné odborné sociální poradenství, právní poradenství, psychoterapeutickou, socioterapeutickou a pedagogickou pomoc. Systém pomoci obsahuje telefonickou krizovou linku, krizová lůžka na dobu maximálně 5 dní, utajený azylový dům, krizovou pomoc, ambulantní poradenství, pobytový program na půl roku a následnou pomoc po odchodu ze zařízení.