Další služby v systému nakládání s komunálními odpady začínají fungovat


SD MČ Praha 4–Durychova, Praha 4 –Lhotka

Od úterý 14. dubna 2020 dochází k obnovení dalších služeb v systému nakládání s komunálními odpady na území hlavního města Prahy. Od 14. dubna 2020 tak bude opětovně zahájena služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad a dále bude obnovena služba mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu a jedlých olejů.

Provoz sběrných dvorů je zajištěn v omezeném režimu již od 1. dubna 2020. Prosíme všechny občany o respektování současné situace a k využívání všech služeb s maximální možnou mírou ohleduplnosti jak sobě samým, tak i k pracovníkům odpadových společností.

Další informace jsou zveřejněny na našich webových stránkách na tradičním "sběrném" odkazu ZDE .Zveřejněno: 09.04.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 09.04.2020 – Vít Drbal
Vytisknout