Co s vánočním stromkem, když doslouží?


Pokud je popelnice (nádoba na odpad) volně přístupná (typicky většina sídlišť - tedy není v domě nebo na dvorku či ve vnitrobloku), stromek se umisťuje vedle ní.

Na svátek Tří králů by se podle tradice měly uklidit vánoční dekorace a odstrojit stromeček. Ať už byl živý nebo umělý, do běžné popelnice na směsný odpad však nepatří ani jeden. Jak ho tedy správně vyhodit?

Stromky obecně do popelnic nepatří, ale patří k nim především proto, že by výrazně snížily jejich kapacitu.

Pokud je popelnice (nádoba na odpad) volně přístupná (typicky většina sídlišť - tedy není v domě nebo na dvorku či ve vnitrobloku), stromek se umisťuje vedle ní.

Pokud přístupná není (typicky rodinné domy – zde se „nepočítá“ vynesení nádoby před svozem) je potřeba stromek odnést k nejbližším barevným kontejnerům na tříděný odpad.

Umělý stromek ale nepatří ani na jedno z výše uvedených míst. Je tedy nutné ho zavézt do sběrného dvora.

Vysloužilé vánoční stromky nepatří ani do lesa. Zapomenuté ozdoby a dekorace mohou totiž znamenat nebezpečí pro divoká zvířata.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe těsně před odvozem komunálního odpadu, aby se nehromadily dlouho v prostoru u popelnic. Pravidelné odvozy stromečků probíhají celý leden a únor.

Více podrobností například v článku na odkazu ZDE .

Co s vánočním stromkem, když doslouží?