Cíle rodinné politiky

zpět na titulní stranu FAMILYWEBU

Praha 4 se již několik let snaží vytvářet příznivé podmínky pro vznik a fungování rodin, tzn. vytvářet prostředí přátelské rodině. Jedná se zejména o podporu společensko-kulturních akcí, podporu vzdělávacích a osvětových aktivit, podporu dostupného bydlení, přizpůsobování a budování infrastruktury a podporu služeb pro rodinu. Uvědomujeme si, že služby pro rodinu se velmi odlišují od sociálních služeb, které městská část poskytuje osobám v předdůchodovém věku a  seniorům, zdravotně znevýhodněným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Služby pro rodinu jsou:

  • služby k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících  o děti,
  • služby ke zvyšování rodičovských kompetencí,
  • služby k posilování partnerských a manželských vztahů,
  • služby péče o děti,
  • poradenství v oblasti sladění pracovních a rodinných rolí,
  • služby na podporu rodin v systému náhradní rodinné péče.

V perspektivě životního cyklu a ve vztahu ke specifickým potřebám,  bychom měli velkou pozornost věnovat kritickým životním fázím: např. zakládání rodiny, narození dítěte, péče o předškolní děti, vzdělávání dětí, vstup rodiče na trh práce, nezaměstnanost, rozvod, úmrtí v rodině, situace po odchodu dětí z rodiny, péče o nesoběstačné seniory, zdravotní postižení a další.

Vytisknout