Chovatelé, nezapomněli jste na povinnost nechat očipovat své psy?


Každý pes musí být od 1. ledna letošního roku označen čipem. Na základě novely veterinárního zákona je proto povinné očkování psa proti vzteklině platné jen v tom případě, že je očkovaný pes označený mikročipem.

Štěňata musí být takto označena nejpozději v době svého prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku z povinného čipování budou mít pouze starší psi, a to v případě, že už jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR). Dlouhodobě je označení psa, ale také kočky či fretky, čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto povinnost na lokální úrovni již roky ukládají místní vyhlášky.

Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce zhruba 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.

Zavedení povinného označení všech psů by mělo především usnadnit identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů, a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů chovateli. Komplikovaná identifikace psů dnes mimo jiné často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat, tzv. množíren.

U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné i v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře způsobí škodu, například zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či pytlačí, a je potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.

pes v mhd

Zveřejněno: 08.01.2020 – Vít Drbal
Vytisknout