Blíží se termín splatnosti poplatku ze psů!


Odbor finanční správy Úřadu městské části Praha 4 (OFS) upozorňuje majitele psů na splatnost místního poplatku ze psů v roce 2020. Poplatek je splatný (celý nebo první záloha) bez vyměření předem (složenky na místní poplatek se nerozesílají) ve většině případů do 31. bžezna 2020.

Do 31. března 2020 je splatný poplatek ze psa:
- sazba poplatku Kč 200,-
- sazba poplatku Kč 600,-
- sazba poplatku Kč 750,- v bytě za I. pololetí 2020 (leden - červen). Sazba za celý kalendářní rok činí v bytě Kč 1500,-, splatnost za II. pololetí (červenec - prosinec) je do 31. srpna 2020.
Pokud majitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.

Mnohým také letos končí dvouletá úleva od místního poplatku ze psů v důsledku trvalého označení psa (čipování).

Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech, na pokladně ÚMČ P4 na Antala Staška 2059/80b, nebo na poště složenkou typu A. V těchto případech platby je velice důležitý znát Váš variabilní symbol, který je 10-ti místný a začíná 9004…… nebo začíná 1341……. (je vždy uveden pod čarou na přihlášce k místnímu poplatku).
Účet pro úhradu místního poplatku ze psů je: 19-2000832359/0800.

Pokud někdo nezná svůj variabilní symbol, nebo bude-li potřebovat nějakou bližší informaci, či si není jistý výší letošního poplatku (sleva na čipování po dobu dvou let max. do výše Kč 350,-, může kontaktovat správce poplatku na tel. 261 192 434 nebo na emailové adrese: eva.sedlakova@praha4.cz ,

Zveřejněno: 08.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout