Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.www.czechpoint.cz

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Konverze z listinné do elektronické podoby

Co dostanete: doložka s čárovým kódem centrálního úložiště DS
Co potřebujete: dokument v listinné podobě
Kolik zaplatíte: správní poplatek za autorizaci jedné strany dokumentu je 30,- Kč


Konverze z elektronické do listinné podoby

potvrzení o vložení dokumentu do centrálního úložiště DS (čárový kód)
Co dostanete: dokument v listinné podobě
Co potřebujete:potvrzení o vložení dokumentu do centrálního úložiště DS (čárový kód)
Kolik zaplatíte: správní poplatek za autorizaci jedné strany dokumentu je 30,- Kč