Akumulační nádrže na zachycování dešťových vod

V souvislosti s probíhajícími globálními klimatickými změnami, jejichž jedním z důsledků je stále více se projevující nedostatek vody, stává se nyní trendem a ekologickou nutností podporovat vsakování, zadržování a výpar vody v urbanizovaných oblastech.

V této souvislosti se městská část Praha 4 již dlouhodobě věnuje možnostem zachycování dešťových vod na území městské části a to ať už tvorbou retenčních nádrží v areálech škol a školek, tak možností instalace nadzemních nádrží pro akumulaci srážkových vod u rodinných a bytových domů, kterou by bylo možno následně využít např. pro zalévání, popř. i pro využití v domácnosti.  

Jednou z možností, jak toto realizovat, se nyní jeví možnost obdržení dotací k realizaci nádrží na zachycování dešťových vod od MHMP, kterou by městská část ráda iniciovala. Z tohoto důvodu se obracíme na občany s žádostí o sdělení zda by, v případě možnosti získání této dotace, měli zájem instalovat akumulační nádrže u svých rodinných či bytových domů a zároveň měli možnost zachycenou dešťovou vodu dále využívat ať už k zalévání či v domácnosti.

Níže uvádíme předběžné návrhy (schémata) pro umístění i realizaci nádrží a prosíme zájemce o vyjádření zájmu o poskytnutí dotace do 31. 7. 2018 na email: lucia.sustekova@praha4.cz.


Základní technické podmínky pro akumulaci srážkových vod RD a BD – využití pro zálivku

Podmínky pro získání akumulačních nádrží na zachycování dešťových vod